Avoimet tehtävät - Sektoriassistentti

Avoimet tehtävät - Sektoriassistentti

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa / Suomen Brysselin-edustustojen yhteishallinto hakee palvelukseensa sektoriassistenttia (maa-ja metsätalous, kalastus, kasvinterveys, eläinlääkintä, ympäristö) määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 16.4.2021 – 15.4.2022 tai sopimuksen mukaan, tehtävän jatko on mahdollinen.

Assistentin tehtäviin kuuluu edustuston CORI -sektorin (maa-ja metsätalous, kalastus, kasvinterveys, eläinlääkintä, ympäristö) kuusihenkisen virkamiestiimin avustaminen. Pääasialliset tehtävät ovat kokous-, seminaari- ja tapaamisjärjestelyt, kalenterinhallinta, EU-instituutioiden ja ministeriöiden välinen asiakirjaliikenne, ministerineuvostojen kokousten käytännön valmistelut, yhteydenpito ja tiedonvaihto EU-instituutioiden ja ministeriöiden välillä sekä hallinnolliset tukitoimet kuten matka- ja edustustyöjärjestelyt sekä tapaamis- ja vierailujärjestelyt.

Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja sijaisuuksien suhteen, hyvää paineensietokykyä sekä vahvaa toimisto-ohjelma- ja tietotekniikkaosaamista. Edellytämme myös tehtävään sopivaa koulutusta, kuten ammattikorkeakoulututkintoa (esimerkiksi tradenomi) tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, huolellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Ranskan kielen taito katsotaan eduksi.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin-edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Lisätiedot työn sisällön osalta erityisasiantuntija Osmo Rönty, [email protected], puh. +32 473 525 630 ja työsuhteen ehtojen osalta hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Raija Stenberg, [email protected], puh. +32 473 52 73 01.

Vapaamuotoinen hakemus (ml. ansioluettelo ja suosittelijoiden yhteystiedot) - OTSIKOLLA Assistentti MAATALOUS JA YMPÄRISTÖ - pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 2.2.2021 sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).