Assistentti

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa hakee palvelukseensa Brysseliin assistenttia.

Assistentin tehtäviin kuuluvat delegaatiotilojen assistentin tehtävät, Euroopan parlamentti -asioita ja EU-rekrytointeja hoitavien virkahenkilöiden assistentin tehtävät sekä EU-edustuston virallisen sähköpostilaatikon hallinnointi. Delegaatiotilojen osalta assistentin vastuulla ovat Europa-rakennukseen saapuvien kokousedustajien akkreditointi, ministerineuvostoihin tulevien delegaatioiden akkreditointiin ja kokousosallistumiseen liittyvät tehtävät sekä delegaatiotilojen päivittäistoiminnoista vastaaminen, ml. tiloissa olevien neuvotteluhuoneiden varauskalenterin hallinnointi ja kokoustilojen käytännön järjestelyt. Pääasialliset virkahenkilöitä avustavat tehtävät ovat kokous-, seminaari- ja tapaamisjärjestelyt, kalenterinhallinta, sähköisen asiakirjaliikenteen hallinnointi, yhteydenpito ja tiedonvaihto EU-instituutioiden ja ministeriöiden välillä, EU-rekrytointeihin liittyvän informaation välittäminen Suomeen sekä muut hallinnolliset tukitoimet kuten postituslistojen ylläpito, matka- ja edustustyö- sekä vierailujärjestelyt. Tarvittaessa tehtäviin saattaa myös kuulua Euroopan parlamentin Strasbourgin täysistunnoissa avustaminen. Assistentin tehtäviin kuuluu lisäksi EU-edustuston viralliseen sähköpostilaatikkoon saapuvien viestien jakaminen hoitaville virkamiehille ja assistenteille.

Tehtävään hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, ranskan kielen katsotaan eduksi. Edellytämme lisäksi tarkkuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, joustavuutta työaikojen, työtehtävien ja sijaisuuksien suhteen, palveluhenkistä asennetta, hyvää paineensietokykyä sekä vahvaa toimisto-ohjelma- ja tietotekniikkaosaamista. Edellytämme myös tehtävään sopivaa koulutusta (esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto). Arvostamme soveltuvaa työkokemusta, huolellisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme monipuolisen assistenttityön kansainvälisessä EU-päätöksenteon ympäristössä. Osana Ulkoministeriötä Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa on joustava ja kannustava työnantaja. Liukuva työaika ja osittainen mahdollisuus etätyöhön helpottavat työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Koska henkilöstön hyvinvointi ja viihtyvyys on meille tärkeää, tarjoamme työntekijöiden käyttöön mm. kuntosalin sekä virkistys- ja liikuntatuen. Kielikoulutustuen ja moninaisten koulutusmahdollisuuksien avulla tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Työsuhteeseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Hallinnollisesti tehtävä sijoittuu Suomen Brysselin edustustojen yhteishallinnon alaisuuteen. Työntekijän pääasiallinen työpaikka on Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa sekä sen alaiset Suomen delegaatiotilat Euroopan unionin Europa-rakennuksessa. Tehtävä täytetään ensin määräajaksi ajalle 26.09.2022 – 25.09.2023 tai sopimuksen mukaan, minkä jälkeen tehtävän jatko on mahdollinen ja toivottavaa. Viikkotyöaika on 36:15 tuntia. Tehtävän palkkaus määräytyy välille 2700-2800e/kk brutto.  Lopullinen palkka määräytyy tämän vaihteluvälin puitteissa tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014) ennen työsuhteen solmimista. Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista: supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä ja työsuhteen ehdoista voi kysyä [email protected]. Perustietoa Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista löytyy nettisivuilta. Pyydämme lähettämään työhakemuksen, CV:n ja suosittelijoiden yhteystiedot ’Assistentti delegaatiotilat’ otsikossa mainiten sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Hakuaika päättyy 24.08.2022.

Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme um.fi/tietosuoja-ulkoasiainhallinnossa. Hakemalla tehtävään hyväksyn tietosuojakäytännön ja annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn (Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus EU 679/2016).