Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa maistraatille.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Virossa syntyneen lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään:

Täytä ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta. Pyydä Viron maakuntakeskuksen hallitukselta tai Tallinnan rekisteritoimistosta  englanninkielinen syntymätodistus (Birth Certificate). Ilmoitukseen suositellaan liitettäväksi myös kopiot vanhempien passeista tai henkilökorteista.

Mikäli vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, tarvitaan lisäksi englanninkielinen väestörekisteriote lapsesta (Extract of Estonian Population Register), jotta isyys ja isän huoltajuus tulisivat rekisteröityä oikein.

Toimita asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon tai Suomen suurlähetystön konsulaattiin.