Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Virossa syntyneen lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään:

Täytä ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta. Pyydä Viron maakuntakeskuksen hallitukselta tai Tallinnan rekisteritoimistosta  englanninkielinen syntymätodistus (Birth Certificate). Ilmoitukseen suositellaan liitettäväksi myös kopiot vanhempien passeista tai henkilökorteista.

Mikäli vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, tarvitaan lisäksi englanninkielinen väestörekisteriote lapsesta (Extract of Estonian Population Register), jotta isyys ja isän huoltajuus tulisivat rekisteröityä oikein.

Toimita asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon tai Suomen suurlähetystön konsulaattiin.