Muutoksenhaku

Muutoksenhaku viisumiasioissa

  1. Pyydä oikaisua ulkoministeriöltä päätöksen mukana saamiesi ohjeiden mukaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumipäätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu on 255 euroa ja käsittelyn edellytyksenä on, että maksu on suoritettu.
  2. Ulkoministeriö käsittelee oikaisuvaatimuksen ja tekee siitä päätöksen.
  3. Voit hakea muutosta ulkoministeriön tekemään päätökseen valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
  4. Toimita valituskirjelmä ulkoministeriölle tai Suomen edustustolle, joka lähettää valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Tee valitus 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Tee valitus kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 euroa.

EU:n yhteinen viisumisäännöstö(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No. 810/2009)

Viisumin epääminen, mitätöinti tai kumoaminen

Jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt annetaan EU:n viisumisäännöstön mukaisella lomakkeella.

Epääminen perustuu Schengen-maiden yhteisessä viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin. Syitä voivat olla esimerkiksi:

  • sinulla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
  • sinulla ei ole esittää matkasuunnitelmasi tueksi aineistoa, joilla voit osoittaa oleskelusi tarkoituksen ja edellytykset
  • sinulla ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
  • sinulla ei ole oikeutta palata lähtömaahan eikä jatkaa kolmanteen maahan
  • edustustolla on perustellut syyt epäillä, että et aio poistua Schengen-alueelta ennen kuin hakemasi viisumin voimassaolo päättyy
  • saatat myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toiseen Schengen-valtioon tai sinun katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Sinulle jo myönnetty viisumi mitätöidään, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet kun viisumi myönnettiin.

Sinulle jo myönnetty viisumi kumotaan, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) hakijalla on epäävästä päätöksestä valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.