Markkinamahdollisuudet Algeriassa 

Algeriassa on kysyntää suomalaisosaamiselle 

Algeriassa on kysyntää suomalaisosaamiselle useilla sektoreilla esim. bioenergia, ympäristöteknologia ja cleantech, terveysteknologia ja maatalousteknologia. 

Suomen tärkein vientituote Algeriaan on perinteisesti ollut sahatavara.  Muita merkittäviä vientituoteryhmiä ovat paperi, sellu ja kartonki, sekä koneet ja laitteet. Muutama suomalaisyritys on tehnyt myös tuotantoinvestoinnin Algeriaan yhdessä paikallisen kumppanin kanssa.  Valtiojohtoisen talouden maassa suhteet hallintoon ja ministeritason hyväksyntä hankkeelle ovat tärkeitä.  Näissä Team Finland pyrkii tukemaan yrityksiä Algeriassa. Team Finlandia edustaa Algeriassa Suomen suurlähetystö. 

Algerian viennistä 60 ja tuonnista 45 prosenttia tapahtuu Euroopan unionin kanssa. Algerian tärkein kauppasopimus on vuonna 2005 voimaan tullut EU-assosiaatiosopimus, joka mahdollistaa Algerialle tullivapaan viennin Eurooppaan.  Maa pystyy hyödyntämään tätä vain rajallisesti, koska sillä ei ole öljyn ja kaasun lisäksi monia vientituotteita. Oman taloutensa suojaamiseksi Algeria on ottanut käyttöön väliaikaisia ylimääräisiä suojatulleja, kulutusveroja ja muita kaupanesteitä.  EU-vetoisesti seurataan Algerian kauppapoliittisia toimia ja ollaan yhteydessä Algerian viranomaisiin kaupanesteiden purkamiseksi. 

Edustuston raportit (Country Outlook)