Släktutredning och personbevis på Cypern

På Cypern finns inte personbevis eller familjebevis som till exempel visar en persons uppgifter om eventuella äktenskap, barn eller adress vid en viss tidpunkt.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 kB)

Andra personliga intyg, såsom födelse- och dödsattester, utfärdas av civilregisteravdelningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som lyder under inrikesministeriet.

Adressförfrågningar på Cypern 

På Cypern finns inget centraliserat landsomfattande adressregisteringssystem eller någon adressinformationstjänst.