Släktutredning och personbevis på Cypern

På Cypern finns inte personbevis eller familjebevis som till exempel visar en persons uppgifter om eventuella äktenskap, barn eller adress vid en viss tidpunkt.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 kB)

Andra personliga intyg, såsom födelse- och dödsattester, utfärdas av civilregisteravdelningenLänk till en annan webbplats. som lyder under inrikesministeriet.

Adressförfrågningar på Cypern 

På Cypern finns inget centraliserat landsomfattande adressregisteringssystem eller någon adressinformationstjänst.

Från och med början av maj 2019 sköter beskickningarna endast förfrågningar om adresser och ämbetsbetyg om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan till exempel vara att myndigheterna i ett land inte lämnar ut information till andra än diplomatiska representanter. 

Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)Länk till en annan webbplats.