Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Avgifter kan betalas antigen med kort på plats eller direkt till ambassadens konto, då kvitto måste presenteras. Avgifter betalas till följande konto:

Bank of Cyprus

Account No. 013002090508

IBAN: CY98 0020 0130 0000 0002 0905 0800

SWIFT: BCYPCY2N

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

235

Snabbpass

255

Tillfälligt pass

270

Laissez Passer resedokument

235

En provisorisk EU-resehandling

255

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235

Identitetskort

60

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50

Begäran om upplåsning av identitetskort

30