Prislista

Avgifter kan betalas antigen med kort på plats eller direkt till ambassadens konto, då kvitto måste presenteras. Avgifter betalas till följande konto:

Bank of Cyprus

Account No. 013002090508

IBAN: CY98 0020 0130 0000 0002 0905 0800

SWIFT: BCYPCY2N

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

175

Snabbpass

195

Tillfälligt pass

210

Laissez Passer resedokument

175

Emergency Travel Document ETD

195

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175

Identitetskort

96

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64

Begäran om upplåsning av identitetskort

30