Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Vid ansökan på Cypern krävs även

  • Giltigt uppehållstillstånd på Cypern eller annat bosättningsland, eller beslut om cypriotiskt eller annat medborgarskap. För person som förvärvat cypriotiskt eller annat medborgarskap vid födseln, födelsebevis.

  • Särskilt intyg över finskt medborgarskap kan behövas. I oklara fall kan man styrka sitt finska medborgarskap med ett beslut från Migrationsverket gällande bibehållande av medborgarskap eller förvärv av finskt medborgarskap.