Cypern: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Officiellt identitetskort för cypriotisk medborgare
  • Främlingspass (Alien’s travel document)
  • Certificate of Identity
  • Resedokument för flykting (Refugee's Travel Document)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)