Ambassadens uppgifter

  • Raportering till Finlands beslutsfattare angående Cypern frågan.

  • Stöda Cyperns förhandlingar för återförening.

  • Främja Finlands och Cyperns EU-samarbete samt att förstärka den politiska och ekonomiska vrksamheten mellan länderna.

  • Vara finska medborgare behjälplig.

  • Främja Finlands bilden på Cypern.