Virkatodistus- ja osoitetiedustelut Kyproksella

Sukuselvitykset ja virkatodistukset 

Kyprokselta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Tulosta estekirje (PDF, 106 kB).

Muita henkilöön liittyviä todistuksia, esimerkiksi syntymä-ja kuolintodistuksia myöntää sisäministeriön alaisuudessa toimiva rekisteriviranomainen(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Osoitetiedustelut 

Kyproksella ei ole keskitettyä maan kattavaa osoiterekisterijärjestelmää eikä osoitetiedustelupalvelua.