Virkatodistus- ja osoitetiedustelut Kyproksella

Sukuselvitykset ja virkatodistukset 

Kyprokselta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Tulosta estekirje (PDF, 106 kB).

Muita henkilöön liittyviä todistuksia, esimerkiksi syntymä-ja kuolintodistuksia myöntää sisäministeriön alaisuudessa toimiva rekisteriviranomainenLinkki toiselle web-sivustolle..

Osoitetiedustelut 

Kyproksella ei ole keskitettyä maan kattavaa osoiterekisterijärjestelmää eikä osoitetiedustelupalvelua.

 

Osoite- ja virkatodistukset jatkossa suoraan ulkomaisilta viranomaisilta

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite-  ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Finlex: Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019(174/2019)Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)