Finland och Cypern

Finland erkände Cyperns självständighet den 16.8.1960. Diplomatiska förbindelser knöts den 2.9.1961.