Suomi ja Kypros

Suomi tunnustanut Kyproksen 16.8.1960. Diplomaattisuhteet solmittu 2.9.1961.