Ambassadens uppgifter

Ambassaden betjänar Finland och finländare på ett brett område. Vi utvecklar Finlands bilaterala förhållanden med Österrike. Vi representerar Finland vid de internationella organisationerna belägna i Wien, som det finns något över tio av. Till de viktigaste av dessa hör Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster), som har också en finsk delegation (Öppnar nytt fönster), Internationella atomenergiorganet IAEA(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster) samt många FN-verksamheter, t.ex. UNIDO(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster) och UNODC(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster).

Ambassaden upprätthåller kontakten till Österrikes regering och myndigheter och följer med Österrikes utrikes- och inrikespolitik. Övriga uppgifter som hör till ambassadens ansvarsområde är att sköta om president-, riksdags- och ministerbesök, hålla kontakten till finländska organisationer, universitet, forskningsanstalter o.s.v. 

Konsulära tjänster hjälper i Österrike bosatta finländarna i ärenden gällande t.ex. pass, ämbetsbetyg, värnplikt och arv.

Med Team Finland-verksamheten främjar vi på många sätt Finlands ekonomiska förmåner och skärper bilden av Finland. Vi stödjer internationaliseringen av finländska företag och uppmuntrar investeringar i Finland. Via Team Finland-verksamheten håller vi i samarbete med Business Finland(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster) tätt kontakt med centrala österrikiska och finländska aktörer i Österrike.
 
Ambassadens politiska uppgifter sköter de av Finlands utrikesministerium utsända tjänstemännen och diplomaterna. Inom den officiella representationen arbetar även en försvarsattaché från försvarsministeriet. Även personal utsänd från utrikesministeriet arbetar inom administrationen. Övriga kansliuppgifter sköts av i Österrike anställd personal.

Information om ambassadens verksamhet, besök och evenemang hittar du på våra hemsidor, Facebook(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)Twitter(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster) ja Instagram(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster).