Finlands ständiga delegation vid OSSE främjar Finlands intressen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och försvarar organisationens grundprinciper.

OSSE-delegation på sociala medier