Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Bilagor behövs dessutom i Österrike

  • Bankens kvitto av Passavgift
  • Om ditt giltiga pass har blivit stulet eller kommit bort ska du göra en anmälan till polisen (Diebstahlanzeige) eller hos magistraten (Verlustanzeige). Ta med förlustanmälan från polisens eller från stadens hittegodsbyrå när du ansöker om nytt pass.

Mera information:

www.polizei.gv.at (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)
www.wien.gv.at(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)