Finland och Österrike

13.12.2018

Österrike erkände Finland den 13 januari 1918. Diplomatiska förbindelser knöts den 19 juli 1918, på nytt 29 mars 1949.