YK:n kestävän kehityksen foorumissa kiritetään kehitystavoitteiden saavuttamista

Suomi on mukana YK:n kestävän kehityksen korkean tason seurantafoorumissa (High-Level Political Forum) 8.-17.7. New Yorkissa. Seurantafoorumissa arvioidaan vuosittain, miten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa on edetty eri maissa.

Kuva: Freya Morales / UNDP

Tänä vuonna 38 maata antavat vapaaehtoisen maa-arvion edistymisestään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa kansallisesti. Valtioiden lisäksi paikalla foorumissa on yrityksiä ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Viime vuoden syyskuussa kestävän kehityksen huippukokouksessa YK:n jäsenmaat sitoutuivat Agenda 2030 –tavoitteiden toimeenpanon kiihdyttämiseen ja HLPF-foorumi tarjoaa mahdollisuuden tämän sitoumuksen seurantaan.

Suomen valtuuskunnan vetäjänä toimii ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pasi Hellman ja korkean tason osuudessa valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Artjoki.

Keskeinen tavoite on köyhyyden poistaminen

Kokouksen keskeisiä teemoja ovat köyhyyden poistaminen globaalisti, ruokaturva, ilmastotoimet sekä rauhan, hyvän hallinnon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Foorumissa keskustellaan myös kansainvälisiin kumppanuuksiin liittyvistä kestävän kehityksen tavoitteista. 

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Suomen kehitysyhteistyö tukee tätä sitoumusta.

Yksi keskeinen kestävän kehityksen tavoite on ruokaturvan parantaminen globaalisti. Suomi on perustajajäsenenä aktiivisesti mukana Maailman ruokaohjelman WFP:n kansainvälisessä kouluruokakoalitiossa.

Kehittyvissä maissa kouluruoka saattaa olla koululaisten ainoa päivittäinen lämmin ateria, joten vaikutus oppimiseen ja ruokaturvaan on merkittävä.

Suomi tukee nuorten osallisuutta päätöksenteossa

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä perustettiin vuonna 2017 ja se toimii Kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Tavoitteena on lisätä 15-28 -vuotiaiden suomalaisnuorten osallistumista kestävän kehityksen tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla ja tarjota toimintamahdollisuuksia kestävän kehityksen teemoista kiinnostuneille.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

Tuoreessa YK:n maavertailussa Suomi pitää kärkisijaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuksessa kansallisesti.