YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -seurantakokous alkaa – Suomi korostaa koulutusta globaalihaasteiden ratkomisessa

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -seurantakokous alkaa – Suomi korostaa koulutusta globaalihaasteiden ratkomisessa

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) kokoontuu New Yorkissa 9. –18.7.2019. Vuosittainen kokous arvioi maailmanlaajuista edistymistä vuonna 2015 sovitun YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tänä vuonna erityistarkastelussa ovat kestävän kehityksen tavoitteet: laadukas koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä joka vuosi tarkasteltava yhteistyö ja kumppanuus.

Suomi korostaa New Yorkissa erityisesti koulutusta, osaamista ja tulevaisuustaitoja ja niiden kytkentöjä kestävään kehitykseen. Suomen laajaa valtuuskuntaa New Yorkissa johtaa opetusministeri Li Andersson.

"Suomen kokemus osoittaa, että panostaminen laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen on ratkaisevaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Koulutus on erityisen tehokas keino syrjäytymistä ja epätasa-arvoa vastaan", opetusministeri Li Andersson painottaa. 

"Maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa onnistutaan varmimmin, kun se tehdään osaaminen edellä. Sen takia juuri nyt on elintärkeää investoida jatkuvaan oppimiseen, koulutuksen tasa-arvoon, tieteeseen ja innovaatioihin", opetusministeri Andersson jatkaa.

Vuosi 2019 on kestävän kehityksen osalta merkittävä, sillä Agenda 2030:n ensimmäinen nelivuotissykli tulee päätökseensä: syyskuussa YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetään ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen huippukokous valtionpäämiestasolla. Huippukokouksen alla YK:n pääsihteerin nimittämä riippumaton tutkijapaneeli julkaisee maailmanlaajuista Agenda 2030 -toimeenpanoa arvioivan raportin. Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala toteaa:

"Tiedämme jo nyt, että syksyllä julkistettavan raportin viesti on huolestuttava. Joidenkin tavoitteiden osalta kehitys on ollut jopa negatiivista. Tämän vuoksi nyt tarvitaan uutta, entistä vahvempaa, sitoutumista yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, jotta Agenda 2030:n tavoitteet saavutetaan globaalisti."

Suomi osallistuu aktiivisesti foorumin ohjelmaan ja järjestää kaksi omaa sivutapahtumaa. Kansalaisjärjestöjen kattojärjestön Fingon, Bridge 47 -verkoston ja Fijin kanssa yhteisessä sivutapahtumassa etsitään uusia tapoja vahvistaa globaalia kansalaisuutta koulutuksen avulla. Lisäksi Suomen YK-edustustossa järjestetään Suomen kansallista kestävän kehityksen toimeenpanoa esittelevä sivutapahtuma.

Merkillepantavaa on, että EU esittelee ensimmäistä kertaa omaa työtään Agenda 2030 –tavoitteiden saavuttamiseksi YK:ssa yhdessä Suomen kanssa järjestämässään tapahtumassa. Myös Helsingin kaupunki esittelee foorumin yhteydessä Agenda 2030 –toimeenpanoaan oman raporttinsa kautta.

Suomella on hyvä maine edelläkävijänä kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon politiikan suunnittelussa ja hallinnossa sekä laaja-alaisessa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Suomen delegaatiossa ovat ministeriöiden lisäksi edustettuina Helsingin kaupunki, Agenda 2030 –nuoret sekä joukko kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä. Twitterissä foorumia voi seurata tunnisteella #HLPF2019 ja @sitoumus2050.

Lisätietoja:

  • Opetusministerin erityisavustaja Touko Sipiläinen, puh. 0295 3 30143
  • Yksikön päällikön sijainen Mikael Långström (UM), 0295 351 371