Suomi vahvistaa humanitaarisella avulla ruokaturvaa, tukee pakolaisia ja edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksia – apua myönnetään alkuvuonna 2021 lähes 70 miljoonaa euroa

Suomi vahvistaa humanitaarisella avulla ruokaturvaa, tukee pakolaisia ja edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksia – apua myönnetään alkuvuonna 2021 lähes 70 miljoonaa euroa

Konfliktien, luonnononnettomuuksien sekä koronaviruspandemian johdosta humanitaarista apua tarvitsee maailmassa yli 200 miljoonaa ihmistä. Humanitaarinen apu on yksi konkreettisimmista keinoista vastata kriiseihin ja katastrofeihin. Suomi myöntää yhteensä 69,6 miljoonaa euroa YK-järjestöjen, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen humanitaariseen työhön.

Suomi painottaa humanitaarisessa avussa naisten ja tyttöjen oikeuksia, vammaisten henkilöiden aseman parantamista ja kouluruokailua.

Valtaosa Ulkoministeriön nyt myöntämästä rahoituksesta ohjataan YK-järjestöille. Suomen yleisrahoituksella tuetaan ruokaturvaa (Maailman ruokaohjelma WFP 8 milj. €), pakolaisten elinoloja, suojelua ja koulutusta (YK:n pakolaisjärjestö UNHCR 7 milj. €, palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA 5 milj. €) ja humanitaarisen työn koordinaatiota (YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimisto Ocha 2,5 milj. €) sekä vastataan äkillisiin katastrofeihin ja alirahoitettuihin pitkittyneisiin kriiseihin (keskitetty hätäapurahasto Cerf 8 milj. €) ja ennaltaehkäistään katastrofiriskejä (UNDRR 1 milj. €). 

”Koronaviruspandemia on entisestään korostanut ennakoivan ja joustavan rahoituksen merkitystä humanitaarisessa työssä. Alkuvuodesta myönnettävä yleisrahoitus on paras tapa varmistaa avun nopea ja oikea-aikainen perillemeno äkillisissä kriiseissä”, painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Yleisrahoituksen lisäksi Suomi myöntää rahoitusta YK-järjestöjen alueelliseen ja temaattiseen työhön. Suomen rahoituksen avulla WFP parantaa ruokaturvaa Sahelissa ja Afganistanissa (yht. 4 milj. €) ja vahvistaa vammaisten henkilöiden ruokaturvaa (1 milj. €); UNHCR tukee pakolaisia Etelä-Sudanissa ja sen naapurimaissa (2 milj. €), Etiopian Tigrayssa (2 milj. €) ja Syyriassa ja sen lähialueilla (5 milj. €); ja YK:n väestörahasto UNFPA parantaa tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyspalveluja Syyriassa (2 milj. €).

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike on Suomelle merkittävä yhteistyökumppani humanitaarisessa työssä. Nyt myönnettävä 13 miljoonan euron rahoitus jakaantuu yleisrahoitukseen (Punaisen Ristin kansainvälinen komitea 3 milj. €) sekä alueellisiin ohjelmiin: Punaisen Ristin Kansainvälisen komitean hätäaputyö Jemenissä (2,7 milj. €), Etelä-Sudanissa (2 milj. €), Burkina Fasossa (1,2 milj. €), Afganistanissa (1 milj. €) ja Ukrainassa 0,8 milj. €) sekä Punaisen Puolikuun työ Syyriassa (1,1 milj. €). Kaikissa näissä ohjelmissa vahvistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten suojelua, terveyspalveluita, ruokaturvaa ja vedenjakelua. 

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen humanitaarista työtä rahoitetaan 10,2 miljoonalla eurolla. Hankkeita toteuttavat Fida International, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Pakolaisapu, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Suomen Punainen Risti ja Suomen World Vision. 

Kansalaisjärjestöjen humanitaarisella toiminnalla tuetaan muun muassa vesihuoltoa ja sanitaatiota, vammaisten henkilöiden koulutusta sekä lastensuojelua, ruokaturvaa ja koulunkäyntiä. Kansalaisjärjestöt tukevat tärkeällä tavalla paikallisia humanitaarisia toimijoita ja vahvistavat niiden kykyä vastata kriiseihin. Kansalaisjärjestöhankkeita tuetaan tänä vuonna useiden Afrikan maiden lisäksi Jemenissä, Myanmarissa ja Pohjois-Koreassa.

Suomi osallistuu myös EU:n humanitaarisen avun rahoittamiseen EU:n talousarvioon maksamansa osuuden kautta. EU ja sen jäsenmaat yhdessä ovat maailman suurin humanitaarisen avun antaja.
 
Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Lauratuulia Lehtinen, ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, puh. 046 9212030.