Miten edistää naisten voimaantumista työelämässä? Naisten oikeudet puhuttivat YK:lla

Miten edistää naisten voimaantumista työelämässä? Naisten oikeudet puhuttivat YK:lla

Kuluneen kahden viikon ajan YK:lla on keskitytty naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon. YK:n 61. naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istuntoon osallistui tuhansia hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa. Kokous on yksi YK:n suurimmista vuosittaisista tapahtumista. Keskustelun pääteemana tänä vuonna oli naisten taloudellinen voimaantuminen muuttuvassa työmaailmassa.

Muita paljon keskustelua herätelleitä aiheita olivat alkuperäiskansanaisten voimaantuminen, naisiin kohdistuva väkivalta sekä ihmiskauppa. Istunnon lopputuloksena annetaan suosituksia jäsenvaltioille naisten taloudellisen voimaantumisen edistämiseksi muuttuvassa työmaailmassa. Istunnon suola olivat erilaiset paneelit ja sivutapahtumat, joissa käytiin aktiivista keskustelua.

Kuva: Hanna Asikainen
“Naisiin kohdistuva väkivalta voi usein tapahtua yksityisessä ympäristössä, mutta se ei ole yksityisasia. Emme saa unohtaa tätä. Meidän on pidettävä huoli, että pojat ja miehet ovat mukana vastustamassa väkivaltaa,” ministeri Mattila muistutti puheessaan.
“Naisiin kohdistuva väkivalta voi usein tapahtua yksityisessä ympäristössä, mutta se ei ole yksityisasia. Emme saa unohtaa tätä. Meidän on pidettävä huoli, että pojat ja miehet ovat mukana vastustamassa väkivaltaa,” ministeri Mattila muistutti puheessaan.

Suomesta istuntoon osallistui valtuuskunta, johon kuuluu kansanedustajia, saamelaiskäräjien edustaja, ministeriöiden sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Valtuuskuntaa johti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

– Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen on tärkeä osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  Suomessa tämä on yksi ydinarvoistamme, ministeri kertoo mainiten myös Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi lanseeratun kansainvälisen tasa-arvopalkinnon, International Gender Equality Prizen.

Kuva: Hanna Asikainen
“Tavoitteemme on aina ollut varmistaa, että molemmat, miehet ja naiset, voivat luontevasti yhdistää perhe-elämän ja työnteon,” suurlähettiläs Jouni Laaksonen kuvaili suomalaista tasa-arvoa Women’s empowernment and gender equality in public working life –paneelikeskustelussa.
“Tavoitteemme on aina ollut varmistaa, että miehet ja naiset, voivat luontevasti yhdistää perhe-elämän ja työnteon,” suurlähettiläs Jouni Laaksonen kuvaili suomalaista tasa-arvoa Suomen järjestämässä Women’s empowerment and gender equality in public working life -paneelikeskustelussa.

Saamelaiskäräjiä istunnossa edustanut Anne Nuorgam löysi ensikertalaisenakin käydyistä keskusteluista paljon tuttua.

– Ajattelin etukäteen, etten tunne keskustelun teemoja, mutta nämä tuntuvat tosi tutuilta myös Suomessa asuvalle naiselle.  Hyvä niin, se tarkoittaa, että Suomessa puhutaan ihan oikeista asioista, Nuorgam pohtii.

Saamelaisena Nuorgamille on erityisen tärkeää, että alkuperäiskansojen naisten ääni tulee kuulluksi ja että sillä on myös vaikutusta. Alkuperäiskansojen naiset ovat usein kulttuurin, kielen ja historian vartioita, jotka opettavat perinteitä myös uusille sukupolville.

–Ympäri maailmaa alkuperäiskansojen edustajille tärkeitä ovat samat teemat, koulutus omalla kielellä sekä maa- ja vedenkäyttöoikeudet. Lisäksi naisiin kohdistuva väkivalta nousee keskusteluissa esiin.

Kuva: Hanna Asikainen
Saamelainen Anne Nuorgam toivoo, että alkuperäiskansojen ääni tulisi kuulluksi päätöksenteossa.
Saamelainen Anne Nuorgam toivoo, että alkuperäiskansojen ääni tulisi kuulluksi päätöksenteossa.
Kuva: Hanna Asikainen
UN Womenin alipääsihteeri Lakshmi Puri pohti alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten kokemaa väkivaltaa Suomen järjestämässä sivutapahtumassa. ”Kulttuuri, jota käytetään tekosyynä naisten oikeuksien tallomiseksi, ei ole kulttuuria ensinkään. Vahingollisista tavoista on päästävä eroon!” Kuvassa myös kansanedustaja Eva Biaudet.
UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri pohti alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten kokemaa väkivaltaa Suomen järjestämässä sivutapahtumassa. Kuvassa myös kansanedustaja Eva Biaudet.

Helvi Sipilä -seminaari järjestettiin 12. kerran Suomen YK-edustuston, Suomen Akateemisten Naisten, Naisjärjestöjen keskusliiton, NYTKIS:n, Suomen UN Womenin sekä Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen yhteistyöllä. Seminaarin aiheena oli Empowered Futures - Sustainable economies.

Kuva: Hanna Asikainen
World YWCA:n pääsihreeri Malayah Harper puhui Helvi Sipilä -seminaarissa siitä, millainen naisten rooli on rauhanvälitys ja -rakennusyössä.
World YWCA:n pääsihreeri Malayah Harper puhui Helvi Sipilä -seminaarissa naisten roolista rauhanvälitys ja -rakennustyössä.
Kuva: Hanna Asikainen
Toimikunnan istunto veti YK:n ääriään myöten täyteen, paikkoja haettiin lattialta ja seinänvieruksilta. Kuva keskiviikon tapahtumasta, jossa puhuttiin niistä taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuuriin liittyvistä rajoituksista, joita naiset kohtaavat työelämässä. Suomen edustusto järjesti tapahtuman yhdessä ESCR-Net Womenin ja ESCR Working Groupin kanssa.
Toimikunnan istunto veti YK:n ääriään myöten täyteen, paikkoja haettiin lattialta ja seinänvieruksilta. Kuva keskiviikon tapahtumasta, jossa puhuttiin esteistä naisten oikeuksien toteutumiselle työelämässä. Suomen YK-edustusto järjesti tapahtuman yhdessä ESCR-Net Womenin ja ESCR Working Groupin kanssa..