Avoin korkeakouluharjoittelupaikka: Suomen pysyvä YK-edustusto, New York (9 kpl)

Suomen pysyvä edustusto YK:ssa New Yorkissa etsii korkeakouluharjoittelijoita kesälle ja syksylle 2023. YK-edustusto on yksi Suomen suurimpia diplomaattisia edustustoja maailmalla. Henkilökunta työskentelee Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomen etujen edistämiseksi YK:ssa, jossa on yhteensä 193 jäsenmaata.


 

Työtehtäviin kuuluu Suomen YK-edustuston virkamiesten avustaminen YK:n yleiskokoukseen, turvallisuusneuvostoon sekä talous- ja sosiaalineuvostoon liittyvissä kysymyksissä (ihmisoikeudet, tasa-arvo, yleiset kehityskysymykset, ympäristö ja kestävä kehitys, hallinto- ja budjettiasiat, laajat rauhan ja turvallisuuden teemat, kuten asevalvonta, humanitaariset kysymykset, alueelliset sekä muut temaattiset kysymykset, kansainvälinen oikeus), osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen, tiedonhaku ja taustamateriaalin tuottaminen sekä muut avustavat tehtävät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta kansainvälisiin poliittisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin sekä YK-asioihin. Oikeudellisen harjoittelijan osalta oikeustieteelliset ja erityisesti kansainvälisen oikeuden opinnot katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, hyviä IT -taitoja, aktiivisuutta ja joustavuutta. Hyvä ruotsin kielen taito suotava, ja ranskan tai espanjan kielen taito eduksi, muttei välttämätön.

Kirjallinen suomenkielinen hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 5.2.2023 mennessä osoitteeseen [email protected], sähköpostin aiheena YKE: kk-harjoitteluhakemus. Hakemukseen ei tule liittää muita liitteitä. Hakemuksessa tulee mainita tiedot käytössä olevasta harjoitteluapurahasta. Hakemusten suuresta määrästä johtuen olemme yhteydessä ainoastaan haastatteluun valittuihin.

Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2023 on 1331 €. Harjoittelu edellyttää yliopiston tuen. Todistus myönnetystä tuesta tulee liittää hakemuksen. Yliopiston rahoitustuen tulee olla noin 1000 euroa/kk. Kolmas kuukausi kokonaan työnantajan kustantamana mahdollinen. Harjoittelija vastaa itse matka- ja majoituskustannuksistaan. Työnantaja tarjoaa harjoittelu ajaksi valtion matkavahinkoturvan, joka kattaa matkasairaudet, matkatapaturmat ja matkatavaravahingot, sekä lisäksi vapaa-ajan liikunta- ja viriketoimintatuen.

Alla avoimet harjoittelupaikat ja pääasialliset teema-alueet. Pyydämme merkitsemään hakemukseen, mitä harjoittelupaikkaa tai -paikkoja ensisijaisesti haet.

Kesän ja syksyn aikana YK-edustustossa on auki yhteensä yhdeksän harjoittelupaikkaa:

Aloitus 2.5.2023:

  1. Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä humanitaariset teemat, rauhanrakennus, asevalvonta
  2. Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: kestävä kehitys, tasa-arvo, ihmisoikeudet
  3. Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: YK:n hallinto ja budjetti

Aloitus 5.9.2023:

  1. Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä asevalvonta, rauhanturva
  2. Rauhan ja turvallisuuden yksikkö: YK:n turvallisuusneuvoston käsittelemät aiheet sekä humanitaariset teemat, rauhanrakennus, YK:n poliittiset operaatiot
  3. Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: ihmisoikeudet
  4. Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: ihmisoikeudet, erityisesti naisten oikeudet ja tasa-arvo
  5. Kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien yksikkö: YK:n hallinto ja budjetti

Aloitus 18.9.2023

  1. Oikeudellinen harjoittelija: YK:n kansainvälisoikeudelliset asiat (mm. kansainvälinen rikosoikeus ja tuomioistuimet, merioikeus, terrorismin vastainen yhteistyö, valtiosopimusasiat)

Hakemalla tehtävään, hyväksyt tietosuojakäytännön ja annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn.Käsittelemme meille antamiasi henkilötietojasi luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tai luovuta tietojasi eteenpäin ilman perusteltua ja lainmukaista syytä. Tutustu tietosuojakäytäntöömme verkkosivulla:

Tietosuoja ulkoasianhallinnossa(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja Suojelupoliisin sivustolta:

Turvallisuusselvitykset(Linkki toiselle verkkosivustolle)