Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

 

Legalisering av dokument i Tanzania

Finlands ambassad i Tanzania legaliserar dokument som har utfärdats inom dess verksamhetsområde. Dokumentet som ska legaliseras måste visas upp i original.

  1. Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska om dokumentet inte är utfärdat på något av de språken. Om översättningen görs utomlands ska också den verifieras. En översättning som har gjorts av en auktoriserad translator i Finland behöver inte verifieras.
  2. Legalisera originaldokumentet och dess eventuella översättning hos det lands utrikesministerium där dokumenten har utfärdats.
  3. Skicka skannade kopior av det legaliserade originaldokumentet och dess översättning till beskickningen per e-post. Beskickningen avgör med hjälp av de skannade kopiorna om dokumentet kan legaliseras. Skicka inte originaldokument till beskickningen innan du har fått besked om att de kan legaliseras.
  4. Betala expeditionsavgiften. Legalisering av dokument är i princip avgiftsbelagt, expeditionsavgiften är 30 euro per dokument. Priset i tanzaniska shilling varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post.
  5. Lämna in originaldokumentet till beskickningen, antingen personligen eller med hjälp av en kommersiell kurir. Postgången i beskickningens verksamhetsområde är inte tillförlitlig och ska därför inte användas för dokumentförsändelser.
  6. Det legaliserade dokumentet ska hämtas från beskickningen personligen eller av en kommersiell kurir.

​​​​​​​