Finland och Tanzania

15.12.2018

Finland erkände Tanganjikas självständighet den 9 december 1961. Diplomatiska förbindelser knöts den 14 juni 1965.