Team Finland i Tanzania och Rwanda

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: Team Finland webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland-kontaktpersoner i Tanzania

Koordinator

Sari Uusi-Rauva
Ställföreträdande beskickningschef
sari.uusi-rauva(at)formin.fi
Finlands Ambassad, Dar es Salaam

Ordförande

Riitta Swan, Ambassadör

Kontaktperson vid Business Finland, Nairobi

Exportchef 
Esa Rantanen
esa.rantanen(at)businessfinland.fi


Business Finland i Nairobi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

A business guide for Finnish companies_Tanzania (på engelska, PDF 1,45MB, 24 pages) (Öppnar nytt fönster)

Business climate survey of Nordic companies in Tanzania, 2019 (på engelska, PDF)