Ambassadens uppgifter

Ambassadens uppgift är att främja Finlands relationer med Förenade republiken Tanzania och sidoackrediteringsländerna Burundi och Rwanda.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på Tanzanias utveckling. Tanzania hör till huvudmottagarna av Finlands bilaterala utvecklingssamarbete.

Beskickningen främjar i samarbete med Business Finland handelsekonomiska relationer, särskilt i Tanzania och Rwanda. Man främjar också nätverk mellan medborgare, näringsliv och institutioner i Finland och Tanzania.

Ambassaden betjänar i ärenden som gäller pass, uppehållstillstånd och visum, fungerar som notarie och bistår finländare som råkat i nöd inom ambassadens verksamhetsområde.