Prislista

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tanzaniska shilling före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens Citibankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tanzaniska shilling varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

Pass och identitetskort

Pass

140 360 000 TZS

Snabbpass

160 411 000 TZS

Tillfälligt pass

175 450 000 TZS

Identitetskort

90 231 000 TZS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 149 000 TZS

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 206 000 TZS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 103 000 TZS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 90 000 TZS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 TZS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 337 000 TZS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 208 000 TZS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 645 000 TZS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 260 000 TZS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 1 440 000 TZS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 054 000 TZS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 157 000 TZS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 900 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 694 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 617 000 TZS

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 514 000 TZS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 386 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 257 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 206 000 TZS

Befrielsenansökan

520 1 337 000 TZS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 257 000 TZS

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 77 000 TZS

Offentligt köpvittne

160 411 000 TZS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 103 000 TZS