Prislista

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tanzaniska shilling före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens Citibankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tanzaniska shilling varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

Pass och identitetskort

Pass

140 350 000 TZS

Snabbpass

160 400 000 TZS

Tillfälligt pass

175 438 000 TZS

Identitetskort

90 225 000 TZS

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 145 000 TZS

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 200 000 TZS

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 100 000 TZS

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 88 000 TZS

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 TZS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 302 000 TZS

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 176 000 TZS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 602 000 TZS

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 226 000 TZS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 1 402 000 TZS

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 026 000 TZS

Uppehållstillstånd för studier

450 1 126 000 TZS

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 876 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 676 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 601 000 TZS

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 501 000 TZS

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 375 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 250 000 TZS

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 200 000 TZS

Befrielsenansökan

520 1 302 000 TZS

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 250 000 TZS

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 75 000 TZS

Offentligt köpvittne

160 400 000 TZS

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 100 000 TZS