Prislista

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tanzaniska shilling före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens Citibankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tanzaniska shilling varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

Serviceavgifter från 1.10.2019

  €

    TZS

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140 

  354,000

Snabbpass eller nödpass

160 

  405,000

Identitetskort

  90

  228,000

Identitetskort, samtidigt som pass

  58

  147,000

Emergency Travel Document (ETD), Laissez-Passer

140

  354,000

Inresetillstånd 

 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 

420 

1,190,000

1,063,000

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 

400 

1,519,000

1,012,000

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 

350 

1,392,000

  886,000

Uppehållstillstånd för studier

360 

300 

  911,000

  759,000

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 

220 

  633,000

  557,000

Schengenvisum

  60 

  152,000

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

  35 

    89,000

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

    0                0

Medborgskap

   

Medborgarskapsanmälan

200

150 

  506,000

  380,000

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

100 

  80 

  253,000

  202,000

Befrielsenansökan

480 

1,215,000

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

  50    127,000

Notarietjänster och annat

   

Intyg av notarius publicus

  30      76,000
Offentligt köpvittne 160    405,000
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd   40 

  101,000

     
     

 

Utrikesministeriet förording 377/2014 

Inrikesministeriets förordning 1256/2019