Hur ansöker man om visum?

Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen. Det går inte att skicka anhållan med post, e-post eller fax.

Man måste boka tid för att lämna in visumansökan. Reservera tid per e-post eller telefon i god tid. ​​​​​Lämna in din visumanhållan till en finländsk beskickning minst 15 dagar före din resa.

Ansökningsblankett för visum

​​​​​För visumanhållan behöver du

1. En ifylld och undertecknad ansökningsblankett

2. Ett fotografi

Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs polisens fotoanvisningar.

3. Ditt pass

Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren. Det bör finnas åtminstone 2 tomma sidor i ditt pass. 

Andra än tanzaniska medborgare ska visa upp dokument som intygar deras rätt att lagligen uppehålla sig i Tanzania, till exempel ett uppehållstillstånd som är giltigt minst 3 månader efter att resan är över.

4. Reseförsäkring

Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.

Lista över försäkringsbolag som är verksamma i Tanzania

5. Bilagor

Beskickningen kan be dig bifoga olika dokument som visar syftet med din vistelse, förutsättningarna och vistelsens längd. Det kan till exempel handla om resebiljetter, bekräftade hotellbokningar, en privat inbjudan eller en officiell inbjudan.

Lista över dokument som behövs för visumansökan i Tanzania

Alla bilagor ska översättas till engelska, finska eller svenska. Originalen ska visas upp tillsammans med översättningarna, plus kopior av originalen.

​​​​​Den visumsökande ska personligen lämna in alla dokumentbilagor och kopior av dem vid den i förväg bokade tiden då visumansökningen tas emot. Om det finns någon som har bjudit in den visumsökande ska den personen inte skicka inbjudan eller andra dokumentutredningar till beskickningen per e-post eller post. Det samma gäller den visumsökande själv.

Beskickningen kopierar inte dokumentbilagor. Om kopior av dokumentutredningar saknas leder det till att behandlingstiden fördröjs.

Dokumentbilagor och kopior som lämnas in till beskickningen returneras inte till den sökande, förutom då det gäller pass, reseförsäkring i original samt födelseattester och vigselintyg i original. Därför är det bra att den sökande själv tar kopior av de dokument hen lämnar in till beskickningen.

Inbjudan är ett fritt formulerat dokument där det ska framgå vem eller vilket företag det är som inbjuder inklusive deras kontaktuppgifter, samt uppgifter om den som inbjuds, d.v.s. namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd.

Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att nämna vilket förhållande som råder mellan den som inbjuder och den inbjudna, exempelvis vän, släkting, äkta hälft. Inbjudan garanterar inte att man beviljas visum. Den inbjudande partens förmögenhet beaktas inte när den sökandes ekonomiska situation i hemlandet bedöms (med undantag för t.ex. arbetsresor som den sökande inte betalar själv).

Den sökande kan också  bes om andra utredningar, t.ex. resans rutt, transportmedel, återresa och dokument rörande inkomster, förmögenhet och arbetsplats.

Betala inte för flyg-, tåg- eller båtbiljetter innan du vet att du beviljas visum. Då undviker du onödiga kostnader om du skulle få avslag på visumansökan.​​​​​​​

Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 30 euro per resdag.

6. Föräldrarnas samtycke om resenären är ett minderårigt barn

Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.

7. Intervju

Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

Behandlingstid för visum

​​​​​​​Lämna in din visumanhållan till en finländsk beskickning minst 15 dagar före din resa. Du kan lämna in den tidigast 3 månader ​​​​​​​före resan.

Det går inte att försöka påskynda behandlingstiden, till exempel med hänvisning till redan köpta flygbiljetter. Beskickningen kan inte ge mellanrapporter om visumansökningars framskridande.