Miten haet viisumia?

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon. Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse, postitse tai telefaksilla.

​​​​​​​Viisumihakemuksia otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella. Varaa aika viisumihakemuksen jättämistä varten sähköpostitse tai puhelimitse hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen suunnitellun matkan alkua. Viisumihakemus on jätettävä edustustolle vähintään 15 päivää ennen suunnitellun matkan alkua.  

​​​​​​​Viisumin hakemuslomake

Viisumihakemukseen tarvitset

1. Viisumihakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna

2. Yksi valokuva

Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje.

3. Passi

Passin tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana. Passissa tulee olla vähintään kaksi tyhjää sivua.

Muiden kuin Tansanian kansalaisten tulee esittää asiakirjaselvitys laillisesta oleskelusta Tansaniassa, esim. Tansanian oleskelulupa, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun matkan päättymisen jälkeen.

4. Matkavakuutus

Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

Esimerkkilista Tansaniassa toimivista vakuutusyhtiöistä

5. Asiakirjaliitteet

Edustusto pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi alustava lentolippuvaraus, alustava hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu.

Lista asiakirjaliitteistä viisumihakemusta varten Tansaniassa​​​​​​​

Kaikki liiteasiakirjat tulee kääntää englannin, suomen tai ruotsin kielelle. Käännöksen kanssa tulee esittää alkuperäinen asiakirja ja sen kopio.

Viisuminhakijan tulee toimittaa kaikki viisumihakemuksensa liiteasiakirjat ja niiden kopiot henkilökohtaisesti edustustolle etukäteen varattuna viisumihakemuksen jättöaikana. Viisuminhakijan tai kutsujan ei tule lähettää edustustolle kutsukirjeitä tai muita asiakirjaselvityksiä sähköpostitse tai postitse.

Edustusto ei ota kopioita liiteasiakirjoista. Asiakirjaselvitysten tai niiden kopioiden puuttuminen johtaa pidentyneeseen käsittelyaikaan.

Edustustolle toimitettuja liiteasiakirjoja tai niiden kopioita ei palauteta hakijalle, lukuun ottamatta passia, alkuperäistä matkavakuutusta sekä alkuperäisiä syntymä- ja avioliittotodistuksia. Tämän vuoksi viisuminhakijan on hyvä ottaa kopioita myös itselleen edustustolle toimittamistaan asiakirjoista.

​​​​​​​Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa (poikkeuksena esim. työmatka, jolloin hakija ei itse kustanna matkansa kuluja).

Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja.

Lento-, juna- tai laivalippuja ei tule maksaa ennen viisumipäätöksen tiedoksisaantia, jotta mahdolliselta taloudelliselta menetykseltä vältyttäisiin, mikäli viisumia ei voida myöntää.

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.

​​​​​​6. Alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus

Alaikäiseltä lapselta vaaditaan syntymätodistus sekä vanhempien kirjallinen suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan tai vain toisen vanhemman kanssa. Vanhemman kirjallinen suostumus tulee allekirjoittaa edustustolla henkilökohtaisesti tai se tulee allekirjoittaa ja leimata julkisen notaarin toimesta.

7. Haastattelu

Edustusto pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

Viisumihakemuksen käsittelyaika

Jätä viisumihakemuksesi Suomen edustustoon tai viisumikeskukseen vähintään 15 päivää ennen matkaa. Hakemuksen voi jättää korkeintaan kolme (3) kuukautta ennen suunniteltua matkaa.

Käsittelyaika voi pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä kuten muiden Schengen-maiden keskusviranomaisten ennaltakuuleminen.

Kiirehtimispyyntöjä ei voida ottaa huomioon esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen vuoksi. Edustusto ei vastaa tiedusteluihin koskien viisumihakemuksen jäljellä olevaa käsittelyaikaa.

Lista erityisryhmistä ja maista, joiden kansalaisia ennaltakuuleminen koskee