Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare

Ärade utlandsfinländare, bästa vänner!


Året går mot sitt slut och det är dags att fira att Finland varit självständigt i 102 år. Det gångna året har varit händelserikt här hemma i Finland och säkert också där ute i världen.

Det världspolitiska läget har blivit allt svårare att förutse. Finland arbetar för stabilitet och internationellt samarbete. Att främja säkerhet och möta de globala utmaningarna – till exempel att bekämpa fattigdom och klimatförändringar – kräver ett brett samarbete. Här har Finland mycket att ge.

Vi måste se till att också ni utlandsfinländare har det bra. Utlandsfinländarparlamentet, samarbetsforumet för finländare bosatta utomlands, sammanträder nästa gång i juni i Finlandiahuset i Helsingfors. Då får vi här i hemma i Finland information om teman och perspektiv som är viktiga för utlandsfinländarna.

I år har det förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Det är långt tillbaka i tiden, men de veteraner och lottor som tryggade vår självständighet förtjänar alltjämt vår aktning och respekt. De skapade en god grund för oss att bygga vidare på, grunden för dagens Finland.

Det är värdefullt att ni där ute i världen firar Finlands självständighet. Ni representerar Finland och bär den blåvita korsflaggan. Vår självständighet är värd att uppmärksammas. Jag riktar ett varmt tack till er alla för det.

Avslutningsvis önskar jag alla finländare ute i världen en riktigt god självständighetsdag och fridfull advent.

Sauli Niinistö
Republikens president

 

Hälsning som PDF fil (106 kB)