Fantorangens och Brillebjørns, Norges populäraste handdockors, mamma är finländska Tiina Suhonen

Alla norska barn känner igen NRK:s populära karaktärer Fantorangen och nykomlingen Brillebjørn. Vad de flesta inte vet, är att dessa tredimensionella handdockors mor är den Oslobaserade finländaren, Tiina Suhonen.

Tiina Suhonen på sin verkstad. Bild: Sean Morrissey.

Trettio år i Norge

Tiina Suhonen hittade vägen till Norge tack vare ett stipendium av Kulturfonden. Efter att hon utexaminerats som bildkonstnär från Lahti Institute of Design år 1988, begav hon sig till Norge för fortbildning vid Statens Kunstakademi. Planerna om att stanna ett år förändrades snabbt till fyra år, och nästa år kan Suhonen fira sitt 30:e år i Norge. 

Suhonen spenderade en stor del av sin ungdom i den lilla byn Pitkäaho, som saknade lockande fritidsaktiviteter för ungdomen. Tiina var ett energiskt barn – under vintern byggde hon stora snöfigurer och under sommaren fågelskrämmor liknande balettdansöser.

Dockmakarens arbetsdag

Den första dockan föddes då Tiinas mor var på köpresa till St. Michels. Fastän de första figurerna inte var de mest lyckade, fick släktingarna redan efter ett tag självsydda mjukisvarelser till julklapp.

Brillebjørn -handdockan är nästan klar. Bild: Tiina Suhonen.

"Dessa experiment med material och observerandet av naturen ligger till grunden för "porträttskonst med alternativa material", som makeri av handdockor egentligen är. Det har även format min uppfattning om ett måste av vänskap med materialet man arbetar med. Man bör samtala glatt med dem, tänja och vrida, samt utreda varje materials essens: dess pigment, lim, tejp, metall, lera, gips, textilier och så vidare. Detta är essentiellt för att materialet kan förbrukas på korrekt sätt. Vänskapen är ett verktyg för att uppnå viktiga egenskaper hos dockan som flexibilitet och lätthet. Den klassiska bildkonstnärutbildningen är även viktig. Utbildningen garanterar en god grund för personportträttering och förståelse av anatomi", berättar Suhonen.

Suhonen har även målat landskap och gjort humoristiska målningar, men dockor och figurer är speciellt givande sysselsättning för Suhonen. 

Handdockor ger en möjlighet att uttrycka sig på ett mindre politiskt korrekt sätt, samtidigt som de fungerar som en abstraktion, genom vilket både barn och vuxna kan identifiera sig i svåra situationer samt skratta åt sig själv. 

Från ide till verklighet

Tristheten ligger långt ifrån dockmakeriet, samtidigt som man är tvungen att utmana sig själv konstant under processen. Samtidigt som Suhonen kan använda sig av sin expertis, säger hon sig lära nytt vid varje karaktärs utveckling.

Tiina Suhonen och Brillebjørn -mjukisdjuret besökte konsulatet. 

Ofta beställs en karaktär för ett visst program. Vägen från den första skissen till en färdig figur, är en lång process. Figurerna bör fungera i flera olika koncept, och till Tv-produktioner behövs exempelvis två helt identiska dockor. Placerandet av detaljer är viktigt. Även de minsta sakerna kan ha en stor effekt på figurens personlighet. De populära Fantorangen och Brillebjørn är formade med utgångspunkt i grafiska figurer. 

"Fantorangen(Länk till en annan webbplats.) är ursprungligen en animationsfigur för NRK som grafiker från Qvisten Animasjon utformat. NRK anställde mig ursprungligen för att dra en kurs i handdocksmakeri, och bad mig sedan under kursens gång att utforma tredimensionella versioner av Fantorangen och Kuraff, med utgångspunkt i de grafiska versionerna. Fantorangen har sedan dess blivit en del av norska barnkulturens historia. Brillebjørn(Länk till en annan webbplats.), som blev klar i fjol, är däremot ett resultat av produktionsbolaget Spark AS(Länk till en annan webbplats.) beställning. En grafiskt fungerande figur fanns färdigt, men likt fallet med Fantorangen, behövdes den tredimensionella figuren utvecklas med alldeles egna villkor", berättar Suhonen. 

Ett mångsidigt arbete

När det kommer till handdockor, har skådespelaren en stor roll. Därför är skådespelaren enligt mån av möjlighet med i dockans utveckling redan i början. Det är viktigt att dockan sitter och rör sig bra i skådespelarens hand.

Brillebjørn -handdockan och skådespelaren Thomas Hildebrand. Bild: Tiina Suhonen. 

"Jag påbörjar figurens formande med traditionella modeller av lera, eller så täljer jag olika versioner av cellplast. Figurens karaktär utformas kontinuerligt under processen, och önskade egenskaper som exempelvis ålder och personlighet lyfts fram. När den tredimensionella basen för figuren är färdig, är det dags för materialprövning och kombinationer, samt olika tekniska lösningar", berättar Suhonen. 

En dockmakares dag är aldrig sig lik. Arbetsdagarna ser olika ut, beroende på vilket skede av processen man befinner sig i. Arbetsuppgifterna hänför sig inte enbart till handarbete, möten och förhandlingar hörs även till. Varje docka har också en del forskningsarbete bakom sig: för att dockan skall bli autentisk studerar Suhonen djuren som ligger som grund till figuren från bland annat filmer och böcker. Dagarna kan ofta bli hektiska och långa till följd av nya förslag och ändringar. Suhonens sambo, Sean Morrissey, tar numera även del i arbetet.

Sean Morrissey jobbar med Brillebjørn -handdockan. Bild: Tiina Suhonen.

"Det är väldigt fint att min man tar del av dockornas utveckling och förverkligande. Tack vare korta deadlines behöver en figur verkligen fyra kunnande händer. Och mycket kaffe", säger Suhonen. 

Brillebjørns flytt till konsulatet 

Animation och digitalisering är en del av vår moderna vardag. Suhonen anser dock inte att traditionella dockor skulle tävla med digitaliseringen och animationer. Tvärtom, de kan komplettera varandra. Traditionella dockor och animationer har använts parallellt i produktioner, med goda resultat. 

"Handgjorda figurer besitter alltid något unikt, som åskådaren känner och på något sätt upplever som personligt och nära", funderar Suhonen. 

Snart kan man bekanta sig med Brillebjørn även i Finland. Svenska YLEs program BUU-klubben (Länk till en annan webbplats.)håller nämligen som bäst på att dubba Brillebjørn- serien till svenska. Drag av Finland finns även med i Brillebjørn och Fantorangen: de är gjorda med god yrkesskicklighet och ihärdighet. 

"Jag skulle aldrig ge ut något halvgott, fastän arbetsdagarna skulle bli mödosamt långa", säger Suhonen.

Brillebjørn hälsar på både små och stora gäster i konsulatet

Ett mjukisdjur(Länk till en annan webbplats.) baserat på Suhonens Brillebjørn-docka har precis kommit till marknaden i två olika storlekar. Till barnens stora glädje hämtade Suhonen en stor Brillebjørn-figur att gosa med till konsulatet. Här kan du lära dig den offisella Brillebjørn -dansen. 

Mera information om Tiina Suhonens och Sean Morriseys företag Puppets finner man här.(Länk till en annan webbplats.) 

text: Christa Elmgren, Finlands ambassad i Oslo