Inte ens ett äpple från ett land utanför EU till Finland

Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.  Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019. OBS. Norge är ett land utanför EU.

Sundhetscertifikat behövs för:

  • plantor, krukväxter, grönväxter,
  • sticklingar, grenar, knölar, rhizom och motsvarande förökningsmaterial,
  • fröer avsedda för sådd,
  • snittblommor och -grenar samt
  • färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter.

Banan, dadlar, durian, ananas och kokos lämnas utanför kraven på växters sundhet.

I fortsättningen får alltså inte ens ett äpple eller en apelsin utan sundhetscertifikat från avgångslandet föras in eller beställa från en nätbutik utanför EU.

Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, därför kan man i praktiken inte längre föra in färska frukter, bär och grönsaker från områden utanför EU.

Importvillkoren för växter har skärpts så att växtskadegörare på ett effektivare sätt kan stoppas från att spridas i EU området.

Tullen övervakar resandeinförsel – frivilligt överlåtande medför inga sanktioner   

Tullen övervakar resandeinförsel vid gränsövergångsställena. Förbjudna växter och växtprodukter kan lämnas i sopkärl vid gränsövergångsställen på östra gränsen (separata kärl finns för kött- och mjölkprodukter) och på flygplatserna kan de lämnas till tulltjänstemännen. Frivilligt överlåtande medför inga sanktioner. Upprepat eller allvarligt brott mot importförbudet är straffbart.

 

Tull: Inte ens ett äpple från ett land utanför EU(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Livsmedelsverket: Import av växter och växtprodukter som souvenirer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)