Sotilaallinen yhteistyö Naton kanssa

Kolme maihinnousuvenettä merellä
Suomi oli mukana isännöimässä Naton BALTOPS 2016 -harjoitusta Itämerellä. Kuva: Puolustusvoimat

Suomen puolustusvoimat toimeenpanee sotilaallista yhteistyötä Natossa seuraavilla yhteistyöalueilla:

 1. Kehittää kansallista strategista suunnittelukykyä ja yhteensopivuutta hyödyntämällä parhaita käytänteitä ja kansainvälisesti yhteensopivia sekä standardoituja suunnittelu- ja toimintamalleja.
 2. Toteuttaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä hankkii kansainvälistä tutkimustietoa kansallisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa hyödynnettäväksi.
 3. Sijoittaa henkilöstöä Naton komento- ja joukkorakenteeseen ja operaatioihin tiedonvaihdon, henkilöstön osaamisen ja joukkojen suorituskykyjen parantamiseksi.
 4. Kouluttaa henkilöstöä Nato-kursseilla kansallisen puolustuksen osaamisen kehittämiseksi ja jotta henkilöstöllä on valmiudet osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ja operaatioihin.
 5. Osallistuu Nato-harjoituksiinSuomessa ja ulkomailla joukkojen valmiuden ja suorituskyvyn sekä henkilöstön osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseksi.
 6. Toteuttaa puolustusvoimien joukkojen arviointeja Naton kriteerien mukaisesti, millä varmistetaan joukkojen osaamistaso sekä käytettävyys kansainvälisessä yhteistyössä.
 7. Kehittää tietoverkkojen ja johtamisjärjestelmäpalveluiden yhteensopivuuttaNaton aloitteena käynnistetyn operaatioverkko- ja toimintakonseptin (Federated Mission Networking, FMN) kautta.
 8. Syventää kyberpuolustusyhteistyötä erityisesti tiedonvaihdon osalta.
 9. Kehittää logistiikkaa ja sen suunnittelua vakioitujen, kansainvälisesti yhteensopivien toimintatapojen perusteella.
 10. Osallistuu Naton standardointityöhön sekä edistää kustannustehokkaita puolustusmateriaalihankintoja.
 11. Edistää tiedonvaihto ja tilannekuvayhteistyötä.
 12. Laatii isäntämaatukea koskevan toimintamallin, luo siihen liittyvät kansalliset kyvyt ja testaa niitä harjoituksissa.
 13. Tekee viestintäyhteistyötä erityisesti Nato-harjoituksiin osallistumisen tukemiseksi.
 14. Osallistuu NRF-joukkoihinja kehittää kansallisten joukkojen valmiutta, kansainvälistä yhteensopivuutta sekä kykyä osallistua Naton joukkojen harjoituksiin.
 15. Osallistuu Nato-johtoisiin operaatioihin (Afganistan ja Kosovo) kriisinhallintalain kriteerin mukaisesti. Puolustusvoimien osallistuminen operaatioihin tukee puolustusvoimien suorituskykyjen, henkilöstön, koulutuksen, kaluston ja taktiikoiden kehittämistä sekä yhteistoimintakyvyn ylläpitämistä vaativissa olosuhteissa.