Kokoukset Naton päämajassa

Naton päämajassa järjestettäviin kokouksiin osallistuvien on aina ilmoitettava osallistumisestaan sekä suoraan kokouksen järjestäjälle kokousilmoittautumista varten että Suomen Nato-edustustoon kokouskulkuluvan anomiseksi.

Kokouksen turvaluokitus saattaa edellyttää kansainvälistä henkilöturvallisuustodistusta (Personnel Security Clearance, PSC). Mikäli turvaluokitusta ei ole mainittu kokouskutsussa, selvitäthän sen kokouksen järjestäjältä. Vallitsevan turvallisuustilanteen mukaan Nato saattaa kuitenkin vaatia PSC:tä jo pelkästään alueelle pääsyyn, kokouksen turvaluokituksesta huolimatta. Myös kokoustilan sijainti saattaa aiheuttaa PSC:n tarpeen. Täten suositamme virallisiin kokouksiin osallistujille PSC:n hankkimista.

Todistukset myöntävät ulkoministeriössä toimiva kansallinen turvallisuusviranomainen NSA (National Security Authority).

Virallisten kokousten lisäksi myös tapaamiset Natolla vaativat yhteydenoton Suomen Nato-edustustoon kulkulupien anomiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla edustuston kulkulupavastaavaan hyvissä ajoin, vähintään viittä (5) arkipäivää aikaisemmin, ja ilmoita:

  1. osallistujan nimi
  2. kokouksen aihe
  3. päivämäärä(t),
  4. syntymäaikasi

Näiden lisäksi ilmoita sähköpostissa tieto siitä, onko sinulla voimassa oleva Nato Secret-tasoinen PSC-todistus.

Kulkuluvan saat kokouspäivänä päämajan pääportilta (Guard House South) henkilöllisyystodistusta näyttämällä.

Kokouskulkuluvat Naton päämajaan

Riikka Wento
puh: +32 2 706 2118
sähköposti: [email protected]

Salla Manninen
puh: +32 475 75 29 41
sähköposti: [email protected]