Suomen turvallisuus ja Nato

Naton päämaja. Kuva: Nato
Naton päämaja. Kuva: Nato
  • Nato on keskeinen euroatlanttinen turvallisuuspoliittinen toimija
  • Nato on Suomelle keskeinen osa transatlanttista yhteistyötä
  • Naton painopiste on palannut liittokunnan omalle alueelle ja yhteiseen puolustukseen
  • Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilannetta

Nato on jäsenmaidensa puolustusliitto ja keskeinen euroatlanttista turvallisuutta ja vakautta edistävä toimija. Naton yhteinen puolustus lisää turvallisuutta ja vakautta Itämeren alueella ja laajemminkin Euroopassa.

Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon ja sotilaallinen panostus Eurooppaan on olennaista myös Suomen turvallisuuden kannalta. Vakaa ja yhtenäinen Eurooppa on keskeinen strateginen intressi Yhdysvalloille, ja Nato on tärkein kanava sen yhteistyölle Euroopan turvallisuuskysymyksissä. Suomen Nato-jäsenyys on keskeinen osa Suomen transatlanttista suhdetta.

Nato on kyennyt uudistumaan joustavasti turvallisuusympäristön muuttuessa. Kylmän sodan jälkeistä aikaa hallitsivat kumppanuusyhteistyö, laajentuminen ja kriisinhallintaoperaatiot oman alueen ulkopuolella. Vuoden 2014 Krimin laittoman liittämisen Venäjään ja Itä-Ukrainan sodan käynnistymisen jälkeen Naton toiminnassa pelotteen ja yhteisen puolustuksen vahvistaminen on noussut jälleen keskeiseksi tekijäksi.

Tämä kehitys on entisestään vahvistunut Venäjän täysmittaisen hyökkäyssodan alettua Ukrainaa vastaan vuonna 2022.

Osana Naton uudistusprosessia on mm. kehitetty joukkojen valmiutta ja nopean toiminnan kykyjä, tehostettu varautumissuunnittelua ja lisätty harjoitustoimintaa. Päätavoitteena on ehkäistä ennalta Nato-maan joutuminen sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen kohteeksi.

Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että Naton kyvystä huolehtia jäsenmaidensa puolustuksesta ei ole epäselvyyttä. Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilannetta.