Erityisedustuston tehtävät

Suomen edustusto Natossa hoitaa Suomen suhteita Natoon rauhankumppanuuden puitteissa ja toimii linkkinä kansallisen viranomaisten ja Naton välillä. Se edustaa Suomea Naton eri komiteoiden ja työryhmien kokouksissa ja hoitaa Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin liittyviä tehtäviä.

Edustusto seuraa Naton toimintaa ja kehitystä Suomen kannalta tärkeissä kysymyksissä ja keskeisillä aloilla. Puolustusliiton sisäisen muutoksen ja kansainvälisen merkityksen arviointi on tärkeä edustuston hoitama tehtävä.

Lisäksi edustusto jakaa aktiivisesti ajankohtaista tietoa Suomen ja Naton välisestä yhteistyöstä poliittisille päättäjille, sidosryhmille sekä kiinnostuneille kansalaisille.