Delegationens uppgifter

Finland och de övriga fredspartnerländerna inom Nato har sin delegation vid högkvarteret i Bryssel. Delegationen sköter Finlands kontakter med Nato samt deltagandet i Natos partnerskap för fred (PfP) och följer delegationen Natos verksamhet och utveckling i frågor av central betydelse för Finland. Representationen fungerar som en länk mellan de nationella myndigheterna och Nato.

Att följa med och utvärdera inre förändringar inom Nato och dess internationella betydelse är ur Finlands synpunkt en central uppgift för delegationen. Representationens tjänstemän rapporterar till huvudstaden och deltar varje vecka i olika kommittéers och arbetsgruppers möten.

Ett annat syfte med delegationen är att sprida relevant information om Finlands verksamhet inom partnerskapet för fred till politiska beslutsfattare, intressegrupper och medborgare.