Namibiassa markkinamahdollisuuksia vihreän vedyn ja biopolttoaineiden tuotantoon

Namibia pyrkii vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotannon suurvallaksi. Potentiaali on suurta, sillä Namibiaa pidetään yhtenä maailman suotuisimmista alueista vihreän vedyn tuotantoon. Namibian tavoitteena on tuottaa 10–15 Mt/pa vihreää vetyä vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaisi jopa 5–8% maailman kokonaistuotannosta. Investointeja vedyn tuotantoon houkutellaan aktiivisesti ja useita megaluokan hankkeita on jo käynnissä. Näistä suurin on noin 10 MRD EUR saksalaistaustaisen Hyphen Hydrogenin investointi. Namibia tarjoaa mielenkiintoisia markkinamahdollisuuksia myös suomalaisille energia-alan toimijoille. Syyskuussa 2024 Namibia on isännöimässä Global African Hydrogen Summit 2024 -konferenssia, jonne suomalaiset vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotannosta kiinnostuneet yritykset toivotetaan tervetulleiksi.

Namibiaa pidetään yhtenä maailman suotuisimmista kohteista vihreän vedyn tuottamiseen. Esimerkiksi McKinsey arvioi Namibian Chilen ohella maailman suotuisimmaksi alueeksi laajamittaiseen vihreän vedyn tuotantoon. Maailmanpankin tekemän selvityksen mukaan vihreän ammoniakin tuotanto voitaisiin saada Namibiassa erittäin kannattavaksi. Tuotantopotentiaalia kuvaa hyvin, että Namibin autiomaassa tietyillä alueilla aurinko paistaa jatkuvasti ja Atlantin valtameren tuulista ja asumatonta rannikkoa riittää yli 1 500 kilometriä.

Namibiaan kaavaillaan valtavia aurinko- ja tuulipuistoja, joiden tuottama energiaa käytetään vedyn tuottamiseen elektrolyysin kautta. Namibian kansallisen vetystrategian tavoitteena on tuottaa vuosittain jopa 10–15Mt/pa vihreää vetyä. Se vastaisi jopa 5–8% arvioidusta globaalista tuotannosta. McKinseyn raportin mukaan vihreän vedyn tuotantokustannukset voitaisiin saada pitkällä aikavälillä hyvin alhaisiksi, jopa 1,5 USD/kg-tasolle.

Suunnitelmat etenevät vauhdilla

Vetyambitioiden taustalla on edesmenneen Presidentti Hage Geingobin keväällä 2021 esittelemä Harambee Prosperity Plan II -vaurastumissuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on monipuolistaa Namibian taloutta ja luoda uusia työpaikkoja. Pyrkimyksenä on houkutella kansainvälisiä investointeja ja löytää uusia kasvun moottoreita. Samalla suunnitelma linjaa ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiin Namibian pyrkivän olemaan ensimmäinen hiilineutraali maa Afrikassa. Tulevaisuudessa Namibian tavoitteena on tuonnin sijaan viedä energiaa naapurimaihin, ja vihreän ammoniakin muodossa myös esimerkiksi Eurooppaan.

Vihreän vedyn tuotannon kehittäminen etenee Namibiassa vauhdilla. Vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden kansallinen strategia julkaistiin vuonna 2022 ja sen jälkeen on julkistettu yhdeksän vetyhanketta, jotka sijaitsevat kahdessa ”vetylaaksossa”. Ensimmäisten vedyntuotantolaitosten on määrä olla tuotannossa vuonna 2025.

Investointien houkuttelemiseksi on tehty paljon jalkatyötä. Esimerkiksi Dubain Maailmannäyttelyssä Namibialla oli ensimmäistä kertaa oma paviljonki, jonka kärkenä oli vihreä vety. Namibian Presidentin vihreän vedyn komissaari James Mnyupe on vieraillut ahkerasti esimerkiksi eri Euroopan maissa kertomassa Namibian mahdollisuuksista ja Presidentti Mbumba oli toukokuussa 2024 pääpuhujana maailman suurimmassa vetyalan konferenssissa, Hollannin World Hydrogen Summitissa.

Tähän asti julkistetuista investoinneista selkeästi suurin on saksalaistaustaisen Hyphen Hydrogen Energy –yhtiön hanke, jonka kokonaisinvestoinnin arvo on noin 10 miljardia euroa. Yhtiön käyttöön on varattu 4 000 neliökilometriä maata eteläisen Namibian Tsau ǁKhaebiin vedyn tuotantoa varten. Aluetta pidetään sijainniltaan ideaalina eteläisen Afrikan ensimmäiselle gigavattiluokan vihreän vedyn hankkeelle. Ensivaiheessa tavoitteena on rakentaa 1–2GW aurinkoenergialla toteutettavaa vetytuotantoa. Pidemmällä aikavälillä vihreää vetyä pyritään tuottamaan 300 000 tonnia, tarkoittaen 5GW sähköntuotantoa.

Vihreän vedyn tuotantolaitosten yhteyteen kaavaillaan myös sitä hyödyntävää teollisuutta, kuten kaivannaismetallien prosessointia, tai lannoite- ja biopolttoainetuotantoa. Elektrolyysin avulla tapahtuva vedyntuotanto edellyttää myös esimerkiksi merivedenpuhdistuslaitoksia, sekä suuria investointeja esimerkiksi satamien, tieverkostojen ja muun ympäröivän infrastruktuurin kehittämiseen.

Suomalaisille mahdollisuuksia Namibian vihreän vedyn tuotannossa

Namibian vihreän vedyn kehittämistä koskevien suunnitelmien ympäriltä avautuu liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia suomalaistoimijoille. Suomella on Namibiassa erinomainen maine ja Namibian kaivos- ja energiaministeriö on ilmaissut Namibian olevan kiinnostunut yhteistyöstä suomalaisten alan toimijoiden kanssa. 

Myös esimerkiksi EU näkee vihreän vedyn tuotantoa koskevan yhteistyön Namibian kanssa strategiseksi prioriteetiksi. Namibia onkin ensimmäinen Afrikan maa, jonka kanssa EU on solminut vihreän vedyn tuotantoa ja kriittisten mineraalien arvoketjujen kehittämistä koskevan strategisen kumppanuuden. Esimerkiksi Euroopan investointipankki lupasi hiljattain 500 MEUR rahoitusta vihreän vedyn hankkeiden kehittämiseen Namibiassa.

Namibia on isännöimässä ensimmäistä Afrikan vedyntuotannon ja niihin liittyvien arvoketjujen mahdollisuuksiin keskittyvää Global African Hydrogen Summit -tapahtumaa syyskuussa 2024. Konferenssiin odotetaan korkean tason edustajia eri maista ja sen tavoitteena on tuoda yhteen energia-alan toimijat, jotka ovat kiinnostuneita Afrikan vedyntuotannon ja synteettisten polttoaineiden tuotantomahdollisuuksista. Konferenssi tarjoaa hyvän tilaisuuden suomalaisille energia-alan toimijoille, joilla on kiinnostusta Namibian tai laajemmin Afrikan uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuuksista, sekä niihin liittyvistä arvoketjuista. Konferenssin järjestäjät toivottavat Namibiasta kiinnostuneet suomalaiset energia-alan yritykset lämpimästi tervetulleiksi tapahtumaan.

Lisätietoa Namibian vihreän vedyn suunnitelmista ja tuotantomahdollisuuksista sekä syyskuun Global African Hydrogen Summit 2024 –konferenssista löytyy näistä linkeistä:

Global African Hydrogen Summit 2024 –konferenssin nettisivut:

https://www.globalafricanhydrogensummit.com/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

NIPDB:n toimitusjohtajan kutsukirje Global African Hydrogen Summit 2024 –konferenssiin:

https://www.globalafricanhydrogensummit.com/media/hevpyjr5/global-african-hydrogen-summit-gah2s.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

NIPDB, Namibia Green Hydrogen sectoral overview:

https://nipdb.com/wp-content/uploads/2022/12/Namibia-Sector-Profile-Green-Hydrogen.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Green Hydrogen Organisation, Namibia Country Profile:

https://gh2.org/countries/namibia(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Teksti:

Matti Karvanen, edustuston päällikön sijainen

Suomen suurlähetystö, Windhoek