Uppehållstillstånd i Finland

Om du vill vistas i Finland mer än tre månader behöver du uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Om du vistas i Finland i över tre månader måste du registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket.

Hur ansöker man om uppehållstillstånd

 1. Du kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland om du har arbetsplats, studieplats eller en familjemedlem i Finland. Ansök om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland.
 2. Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.
 3. Endast du själv kan anhängiggöra ansökan.
 4. Ansök om uppehållstillstånd elektroniskt via addressen enterfinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 5. Välj rätt ansökningsblankett enligt orsaken till att du kommer till Finland (arbetsplats, studieplats eller familjemedlem i Finland).
 6. Fyll i ansökan om uppehållstillstånd noggrant. Se till att du skickar med rätt bilagor.
 7. När du har fyllt i ansökan ska du boka en tid för att identifiera dig och lämna biometriska data (underskrift, fotografi, fingeravtryck). Ta reda på vilken finsk beskickning eller VFS tillståndscenter du kan besöka.
 8. Beskickningen eller tillståndscentret kan ligga i ett annat land än det du befinner dig i och du kan bli tvungen att ansöka om visum till detta land.
 9. Gå till beskickningen, styrka din identitet och betala avgiften för ansökan om uppehållstillstånd. Avgiften återbetalas inte om du återkallar din ansökan eller får ett negativt beslut.
 10. Efter detta läggs din ansökan i Migrationsverkets handläggningskö.
 11. Följ handläggningens framskridande i webbtjänsten. Du kan bli ombedd att lämna in ytterligare underlag och du kan även bli kallad till intervju.
 12. Handläggningen av ansöan tar tid. Vänta i lugn och ro. Köerna är ofta långa, men alla ansökningar handläggs.
 13. Du får ett meddelande när beslutet är färdigt.
 14. Om du får ett positivt beslut, skickas ditt färdiga uppehållstillståndkort till beskickningen. Ett negativt beslut innebär att Migrationsverket Ansett att dina grunder för ett uppehållstillstånd var otillräckliga.
 15. Mer information om ansökan om uppehållstillstånd hittar du på finländska Migrationsverkets webbplats: migri.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Guiden för studerande

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, testa guiden för studerande. I guiden hittar du enkelt information som gäller just dig. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan. 

Guiden för studerande(Länk till en annan webbplats.)

Guiden för arbetstagare

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för arbetstagare, testa guiden för arbetstagare. I guiden hittar du enkelt information som gäller just dig. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan. 

Guiden för arbetstagare(Länk till en annan webbplats.)

Om du har problem med arbetsförhållandena på din arbetsplats, hittar du information om arbetslivets rättigheter och skyldigheter i Finland samt anvisningar på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om du tappat bort ditt finska uppehållstillståndskort eller om kortet har stulits eller föråldrats, kan du ansökan om D-visum för återresan till Finland, om du har ett giltigt uppehållstillstånd .

Ansökan om D-visum förutsätter ett personligt besök vid beskickningen och att du lägger fram en utredning om det försvunna kortet.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet utomlands, gör en anmälan till myndigheterna i landet.

Närmare anvisningar för ansökan om D-visum finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om ditt uppehållstillstånd gått ut

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat. För detta ändamål kan du inte beviljas visum till Finland eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls. Visum kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte kan bevilja dig visum måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du återvänder till Finland.

Med D-visum kan du komma till Finland genast när du fått ditt uppehållstillstånd

Du kan beviljas ett D-visum om du ansöker något av följande uppehållstillstånd:

 • uppehållstillstånd för specialister
 • uppehållstillstånd för personer som ansöker om EU-blåkort
 • uppehållstillstånd för uppstartsföretagare
 • ICT-uppehållstillstånd för specialister (företagsintern förflyttning) 
 • uppehållstillstånd för personer i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag
 • uppehållstillstånd för studerande
 • uppehållstillstånd för forskare
 • uppehållstillstånd för personer som är familjemedlemmar till personerna ovan

Om du kommer från ett visumfritt land, behöver du inte ett D-visum.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Ansökan för uppehållstillstånd

Ansökningarna för uppehållstillstånd, inklusive alla bilagor, lämnas in personligen (inga andra sätt godkänns) till VFS Globals tillståndscenter. Ansökningarna tas emot endast via tidsbeställning.

Hemsida: https://services.vfsglobal.com/irn/en/frp/(Länk till en annan webbplats.)

Telefonväxel: +98 2191314204, +98 2191008045, sön -tors 8.00-14.00

 

Finlands ambassad i Teheran behandlar ansökningarna om uppehållstillstånd för iranska medborgare och för de andra länders medborgare som är permanent bosatta i Iran med uppehållstillstånd. Den ansökande bör kunna visa ett uppehållstillstånd till Iran som är i kraft. Utan ett giltigt uppehållstillstånd kan ansökan inte tas emot. Ett iranskt visum är inte bevis på permanent uppehållstillstånd.

I samband med att ansökningen lämnas in tas fingeravtryck av den sökande. Varje sökande bör ha en egen ansökan, även de som är underåriga.

Alla dokument bör vara på finska, svenska eller engelska. Originalexemplen av intygen på farsi skall vara översatta till engelska och översättningarna skall bestyrkas hos Irans utrikesministerium och därefter i Finlands ambassad i Teheran (mera information på nätsidornas ”Service”-fält).

Om sökande inte är permanenta bosatt i Iran, ska ansökningarna lämnas in till följande ambassader:

 • Pakistanska medborgare bör lämna sin ansökan till Finlands ambassad i Abu Dhabi

 • Irakiska medborgare bör lämna sin ansökan till Finlands ambassad i Ankara

Betalningen av hanteringsavgiften för ansökan om uppehållstillstånd kan betalas kontant i euro. Via EnterFinland kan man även betala elektroniskt. Hanteringsavgiften returneras inte, oberoende vad beslutet för ansökan är.

Ansökningarna om uppehållstillstånd behandlas i Migrationsverket i Finland. Mera information om överlämnandet av ansökan och behandlingen av den hittar du på Migrationsverkets hemsida www.migri.fi/sv(Länk till en annan webbplats.). Migri gör besluten om ansökningarna. Information om beslutet ges då beslutet nått Teheran. Ambassaden ger inte provisoriskt besked om hanteringen av ansökningen.

Det är värt att notera att det tar minst en månad från att beskedet gjorts hos Migri till att beskedet/uppehållstillståndskortet når Teheran.

Hantering av ansökan och hanteringsavgift

Den sökande bör ha alla nödvändiga bilagor med sig, annars tas ansökan inte emot. Kopior i A4 storlek på ansökan och dess bilagor bör uppvisas då ansökan lämnas in. Ambassaden tar inga kopior.

Hanteringsavgifterna betalas kontant enligt prislistan.

Behandlingstiden för ansökningarna i Migrationsverket varierar beroende på vilket slags uppehållstillstånd man söker. Därför kan det ta tid att få besked. Uppehållstillstånd för studerande och arbetstagare behandlas på ungefär två månader. Beslutet över uppehållstillstånd för familjemedlemmar görs i genomsnitt på sex månader.

Genomsnittstiden för behandlingarna hittar du på Migrationsverkets nätsidor.

Överlämnandet av dokumenten

På grund av den stora mängden dokument kan ambassaden inte förmedla dokumenten till den sökande. Dokumenten förmedlas direkt åt den sökande.

Allmänna krav för att ansöka uppehållstillstånd.

Alla som ansöker om uppehållstillstånd, oberoende kategori, bör uppfylla följande krav:

 • Den sökande ska själv vara på plats för att lämna in sin ansökan

 • Alla sökande intervjuas och de bör ge sina fingeravtryck

 • Alla dokument bör vara orginala

 • Den sökande ska själv, eller med hjälp av en assistent, fylla i blanketten för ansökan om uppehållstillstånd och alla nödvändiga bilagor

 • Ansökan ska fyllas i noggrannt och undertecknas

 • Passet ska vara i kraft minst för den tiden som uppehållstillstånd sökes

 • Passet ska ha minst två (2) tomma sidor

 • A4 fotokopior på alla sidor i passet som har anmärkningar ska bifogas till ansökan

 • Två fotografier krävs. Bilden bör vara tagen framifrån och högst sex (6) månader gammal. Bilden ska vara i storleken 36 x 47 mm och avståndet från haken till pannan 32 – 36 mm. Bakgrunden ska vara ljusare än ansiktet. Fotot får inte vara modifierat

 • Bestyrkt födelseattest som översatts till engelska ska bifogas

 • Fotokopior i A4 storlek på alla dokument som uppvisas i samband med ansökan

Ytterligare riktlinjer och nödvändiga bilagor enligt uppehållstillståndsgrupp

Uppehållstillstånd för en utlännings make/maka

 • Formulär OLE_PH1

 • Vigselbevis eller bevis på partnerskap, som bestyrkts på ambassaden och översatts till engelska

 • Kopior av alla sidor i passet som har anmärkningar för de familjemedlemmar som bor i Finland eller flyttar dit

 

Uppehållstillstånd för en finsk medborgares make/maka

 • Formulär OLE_PH2

 • Vigselbevis eller bevis på partnerskap, som bestyrkts på ambassaden och översatts till engelska

 • Kopior av alla sidor i passet som har anmärkningar för de familjemedlemmar som bor i Finland eller flyttar dit

 

Underårigas ansökning

 • Formulär OLE_PH4 och PH4_plus

 • Bestyrkt födelseattest som översatts till engelska där sökandes båda föräldrar nämns

 • Obs! Den underårigas föräldrars underskrift behövs i formuläret

 

Studerande

 • Formulär OLE_OPI

 • Bestyrkt förklaring om tidigare studier och eventuellt arbete, så att den omfattar tiden efter att grundskolan eller motsvarande utbildning avslutats. Förklaringen skall vara översatt till engelska.

 • Kopia på de ursprungliga utbildningsbevisen på farsi (det ursprungliga beviset skall bestyrkas i Irans utrikesministerium och Finlands ambassad i Teheran)

 • Godkännandebrevet från utbildningsinstitutionen

 • Deposition som motsvarar 6000 euro på sökandes eget konto

 • Om studierna räcker under två år, bör försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till €100 000

 • Om studierna räcker minst två år, bör försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till €30 000

 • Filmkopior på alla dokument som lämnas in i samband med ansökningen

 • Rekommendationen är att bifoga ett bevis på engelskakunskaper IELTS 5.0 eller TOEFL 550

Arbetstagare

Den utländska sökanden eller arbetsgivaren kan påbörja arbetstagarens ansökan för uppehållstillstånd. Ansökan kan lämnas in på finska ambassaden, arbetsförmedlingen eller lokala polisstationen. Arbetstagarens ansökan för uppehållstillstånd ska i sin helhet sättas till stånd i ambassaden eller Finland. Med andra ord om ansökningen lämnas till ambassaden, ska blanketten som fyllts i av arbetsgivaren bifogas för att kunna få arbetsförmedlingens delbeslut. Formuläret skall lämnas in även i det fallet att formuläret inte har arbetsförmedlingens delbeslut.

Ansökan för uppehållstillstånd på basen av ekonomisk verksamhet

 • Formulär OLE_EHA

 • Ursprungliga bevis på tidigare arbetserfarenhet inom arbetssektorn översatta till engelska

Ansökan för uppehållstillstånd på basen av arbete

 • Formulär OLE_TY1 och TEM054

 • Ursprungliga bevis på tidigare arbetserfarenhet inom arbetssektorn översatta till engelska

Forskare

 • Formulär OLE_TUT

 • Kopia på de orginala utbildningsbevisen (den ursprungliga bör ha blivit bestyrkt på Irans utrikesministerium och Finlands ambassad i Teheran)

 • Orginala studie- och arbetsintyg på engelska

 • Kontrakt mellan forskaren och det mottagande forskningsinstitutet (familjemedlemmar som följer med skall också ha inbjudan från universitetet)

 • Rekommendationen är att bifoga ett bevis på engelskakunskaper IELTS 5. eller TOEFL 550