Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Tehran är Finlands officiella representation i Iran. Finlands ambassadör är Kari Kahiluoto.

 

Ambassadens uppgifter är att:

  • förmedla information om Iran till Finlands politiska och ekonomiska beslutsfattare

  • främja de finska företagens verksamhet och internationalisering

  • öka medvetenheten om Finland i Iran

  • bistå med hjälp till finska medborgare

  • förmedla information om Finland till iranska myndigheter och medborgare