Oleskelulupa Suomeen

Jos haluat oleskella Suomessa yli kolme kuukautta, tarvitset oleskeluluvan. Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Voit oleskella ja tehdä Suomessa vapaasti työtä enintään kolmen kuukauden ajan. Jos oleskelusi kestää yli kolme kuukautta, sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeutesi Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Näin haet oleskelulupaa

 1. Voit hakea oleskelulupaa Suomeen, jos sinulla on työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen Suomessa. Hae oleskelulupaa ennen kuin tulet Suomeen.
  EU:n viisumisääntöjen mukaani Schengen-viisumin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Siksi viisumia ei voida myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päätöstä vireillä olevassa oleskelulupa-asiassa. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.
 2. Vain sinä itse voit laittaa hakemuksen vireille.
 3. Hae oleskelulupaa sähköisesti osoitteessa enterfinland.fi tai paperihakemuksella migri.fi.

  Hakija naputtelee sähköistä hakemusta tietokoneella
 4. Valitse oikea hakemuslomake sen perusteella miksi tulet Suomeen (työpaikka, opiskelupaikka tai perheenjäsen Suomessa).
   
 5. Täytä oleskelulupahakemus huolellisesti. Huolehdi, että liitteet ovat oikeat.
   
 6. Kun olet täyttänyt hakemuksen, varaa aika tunnistautumista ja biometristen tunnisteiden (allekirjoitus, valokuva, sormenjäljet) jättämistä varten. Tarkista missä edustustossa tai VFS Globalin palvelukeskuksessa voit sen tehdä.

 7. Suomen edustusto tai VFS Globalin palvelukeskus saattaa sijaita toisessa maassa kuin missä itse olet. Varaudu siihen, että voit joutua hakemaan viisumia kyseiseen maahan.

 8. Mene edustustoon tai viisumikeskukseen, tunnistaudu ja maksa oleskelulupahakemuksesta perittävä maksu. Maksua ei palauteta, vaikka perut hakemuksesi tai saat kielteisen päätöksen.
 9. Tämän jälkeen hakemuksesi siirtyy Maahanmuuttoviraston käsittelyjonoon.
 10. Seuraa käsittelyn etenemistä verkkopalvelussa, jos olet tehnyt hakemuksen Enter Finland -järjestelmässä. Sinulta voidaan pyytää lisäselvityksiä ja voit saada kutsun haastatteluun.
 11. Hakemuksen käsittely vie aikaa. Odota rauhassa. Jonot ovat usein pitkiä, mutta jokainen hakemus käsitellään.
 12. Sinulle ilmoitetaan, kun päätös on valmis.
 13. Jos saat myönteisen päätöksen, valmis oleskelulupakorttisi toimitetaan samaan paikkaan, mihin jätit hakemuksen. Kielteinen päätös tarkoittaa, ettei sinulla katsottu olevan riittäviä perusteita oleskelulupaan.
 14. Lisätietoja oleskelulupahakemuksesta saat Suomen Maahanmuuttoviraston sivuilta migri.fi

 

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos olet viisumivelvollisen maan kansalainen, sinun on ensisijaisesti haettava ensimmäistä oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta palataksesi Suomeen, vaikka sinulla olisi voimassa oleva oleskelulupa. Jatkolupahakemusta ei voi jättää edustustoon. Tähän tarkoitukseen ei voida lähtökohtaisesti myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty.

Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi. Jos edustusto ei myönnä viisumia, sinun on siis haettava oleskelulupaa voidaksesi palata Suomeen.

Vanhentunut oleskelulupa

Hae uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, sinun on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistasi.

​​​Oleskeluluvan jättäminen

Oleskelulupahakemukset liitteineen jätetään henkilökohtaisesti (ei muulla tavoin) Teheranin suurlähetystöön. Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan ajanvarauksella. Ajat varataan suurlähetystön sähköpostiosoitteesta [email protected].

Suomen Teheranin suurlähetystö käsittelee iranilaisten ja vakituisesti Iranin oleskeluluvalla maassa asuvien muiden maiden kansalaisten oleskelulupahakemuksia. Hakijan on voitava esittää voimassa oleva Iranin oleskelulupa. Ilman voimassa olevaa Iranin oleskelulupaa hakemuksia ei voida ottaa vastaan. Iranin viisumi ei ole osoitus vakituisesta asuinpaikasta.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakijalta otetaan sormenjäljet. Jokaisella hakijalla on oltava oma hakemus, myös alaikäisillä.

Kaikkien asiakirjojen tulee olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Farsinkieliset alkuperäiset todistukset tulee kääntää englanniksi ja käännökset tulee legalisoida Iranin ulkoministeriössä ja sen jälkeen Suomen Teheranin suurlähetystössä (katso tarkemmin verkkosivujen kohta Palvelut).

Ellei hakijan vakituinen asuinpaikka ole Iranissa hakemukset jätetään seuraaviin suurlähetystöihin:

 • Afganistanin kansalaisten tulee asioida Suomen New Delhin suurlähetystössä

 • Pakistanin kansalaisten tulee asioida Suomen Abu Dhabissa sijaitsevassa suurlähetystössä ja

 • Irakin kansalaisten tulee asioida Suomen Ankaran suurlähetystössä

​​​Oleskelulupahakemuksen käsittelymaksun voi suorittaa edustustossa käteisenä euroissa. EnterFinlandin kautta pystyy myös maksamaan elektronisesti. Käsittelymaksua ei palauteta päätöksestä riippumatta.

Oleskelulupahakemukset käsitellään ja päätökset tehdään Maahanmuuttovirastossa Suomessa. Tarkempaa tietoa oleskelulupahakemusten jättämisestä ja käsittelystä löytyy Maahanmuuttoviraston kotisivuilta www.migri.fi. Hakemusten päätökset tehdään Migrissä. Päätöksestä informoidaan kun se on saapunut Teheraniin. Suurlähetystö ei toimita väliaikatietoja hakemuksen prosessoinnista.

On hyvä huomata että päätöksen/lupakortin saapuminen Teheraniin kestää vähintään kuukauden siitä kun päätös on tehty Migrissä.

Hakemusten käsittely ja käsittelymaksut

Hakijalla tulee olla mukanaan kaikki tarvittavat liitteet tai hakemusta ei oteta vastaan. Hakemuksesta ja sen liiteasiakirjoista tulee esittää A4-kokoiset kopiot hakemusta jätettäessä. Suurlähetystö ei ota kopioita.

Käsittelymaksut maksetaan käteisellä euroissa palveluhinnaston mukaisesti.

Hakemusten käsittelyajat Maahanmuuttovirastossa vaihtelevat haettavan luvan mukaan, joten päätöksen saamiseen menee aikaa. Opiskelijoiden ja työntekijöiden oleskelulupahakemukset käsitellään n. kahdessa kuukaudessa. Perheenjäsenten oleskelulupapäätöksen tekemiseen kuluu keskimäärin kuusi kuukautta.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjojen suuresta määrästä johtuen edustusto ei voi välittää asiakirjoja oleskeluluvanhakijoille. Asiakirjat tulee toimittaa suoraan oleskeluluvanhakijalle.

Yleiset vaatimukset oleskeluluvan hakemiseen.

Kaikkien oleskelulupaa hakevien, riippumatta oleskeluluvan tyypistä, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan on oltava itse paikalla hakemusta jättämässä - kaikki hakijat haastatellaan ja hakijoilta otetaan sormenjäljet
 • Kaikki asiakirjat tulee esittää alkuperäisinä
 • Hakijan on itse tai avustavan henkilön avulla täytettävä oleskelulupahakemuslomake vaadittavine liitteineen
 • Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu
 • Passin tulee olla voimassa vähintään sille ajalle, jolle oleskelulupaa haetaan
 • Passissa oltava vähintään kaksi (2) tyhjää sivua
 • Mukaan tulee liittää A4- kokoiset valokopiot kaikista passin sivuista, joilla on merkintöjä
 • Kaksi valokuvaa. Kuvan tulee olla suoraan edestä päin otettu ja korkeintaan kuusi (6) kuukautta vanha. Kuvan koko on oltava 36 x 47 mm ja pään korkeus leuan kärjestä päälakeen 32- 36 mm. Taustan tulee olla kasvoja vaaleampi. Valokuva ei saa olla käsitelty.
 • Oikeaksi todistettu syntymätodistus englanniksi käännettynä
 • Mukaan tulee liittää A4-kokoiset valokopiot kaikista hakemuksen yhteydessä esitettävistä asiakirjoista

Lisäohjeet ja vaadittavat lisäliitteet oleskeluluparyhmittäin

Oleskelulupa ulkomaalaisen puolisolle

 • Lomake OLE_PH1
 • Vihkitoditus tai todistus parisuhteesta suurlähetystössä laillistettuna ja englanniksi käännettynä
 • Kopiot Suomessa asuvan ja Suomeen muuttavan perheenjäsenen passin kaikista sivuista, joilla on merkintöjä

Oleskelulupa Suomen kansalaisen puolisolle

 • Lomake OLE_PH2
 • Vihkitodistus tai todistus parisuhteesta suurlähetystössä laillistettuna ja englanniksi käännettynä
 • Kopiot Suomessa asuvan ja Suomeen muuttavan perheenjäsenen passin kaikista sivuista, joilla merkintöjä

Alaikäisten hakemukset

 • Lomake OLE_PH4 sekä PH4_plus
 • Laillistettu englanniksi käännetty syntymätodistus, jossa mainitaan hakijan molemmat vanhemmat
 • Huom! Alaikäisen lapsen vanhempien allekirjoitus lomakkeeseen.

Opiskelijat

 • Lomake OLE_OPI
 • Laillistetut selvitykset englanniksi käännettyinä aiemmista opinnoista sekä mahdollisesta työskentelystä siten, että ne kattavat henkilöhistorian peruskoulun tai vastaavan lopettamisesta lähtien
 • Kopio alkuperäisestä farsinkielisestä koulutusasiakirjasta (alkuperäinen asiakirja on oltava laillistettu Iranin Ulkoasiainministeriössä ja Suomen suurlähetystössä Teheranissa)
 • Hyväksymiskirje oppilaitokseen
 • 6000 euroa vastaava talletus hakijan omalla tilillä
 • jos opiskelut kestävät alle 2 vuotta, tulee vakuutuksen kattaa sairaskulut € 100 000 asti
 • jos opiskelut kestävät vähintään 2 vuotta, tulee vakuutuksen kattaa sairaskulut € 30 000 asti
 • Valokopiot kaikista hakemuksen yhteydessä esitettävistä asiakirjoista.
 • On suositeltavaa liittää mukaan englannin kielen todistus IELTS 5.0 tai TOEFL 550

Työntekijät

Työntekijän oleskelulupahakemuksen voi panna vireille joko ulkomaalainen hakija tai työnantaja. Hakemuksen voi jättää Suomen edustustoon, työvoimatoimistolle tai kihlakunnan poliisilaitokselle. Työntekijän oleskelulupahakemus tulisi laittaa vireille kokonaisuutena edustustossa tai Suomessa, ts. jos hakemus jätetään edustustoon, tulee sen liitteeksi laittaa työnantajan täyttämä liitelomake työvoimatoimiston osapäätöksen saamiseksi. Lomake tulee toimittaa siinäkin tapauksessa, että lomakkeessa ei ole työvoimatoimiston osapäätöstä.

Oleskelulupahakemus elinkeinon harjoittamisen perusteella

 • Lomake OLE_EHA
 • Alkuperäiset todistukset aiemmasta työkokemuksesta alalla englanniksi käännettyinä.

Oleskelulupahakemus työnteon perusteella

 • Lomake OLE_TY1 sekä TEM054
 • Alkuperäiset todistukset aiemmasta työkokemuksesta alalla englanniksi käännettyinä.

Tutkija

 • Lomake OLE_TUT
 • Kopio alkuperäisestä farsinkielisestä opiskeluasiakirjasta (alkuperäinen asiakirja on oltava laillistettu Iranin Ulkoasiainministeriössä ja Suomen suurlähetystössä Teheranissa).
 • Alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset englanniksi.
 • Tutkijan ja vastaanottavan tutkimuslaitoksen kanssa tehty vastaanottajasopimus (Yliopiston kutsu myös mukana hakeville perheenjäsenille)
 • On suositeltavaa liittää mukaan kansainvälinen englannin kielen todistus IELTS 5.0 tai TOEFL 550.

 

 

 

​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

​​​​​​​