18.4.2024

Iran: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det säkerhetspolitiska läget kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Irans anfall mot Israel den 14 april 2024 ökade spänningen ytterligare och risken för nya militära angrepp har ökat. Finländare som vistas i Iran uppmanas att överväga om de behöver vistas i landet. Det är tills vidare möjligt att lämna Iran med kommersiella flyg, men situationen kan snabbt förändras. Om flygförbindelserna bryts blir det svårare att lämna landet. Följ myndigheternas anvisningar och nyhetsrapporteringen i medierna. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns risk för störningar i datakommunikationsnätet.

Följ myndigheternas anvisningar och nyhetsrapporteringen i medierna. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Det kan också förekomma störningar i mobil- och datanätet under val och andra evenemang.
Risken för godtyckliga anhållningar av utlänningar har ökat.
I september 2022 satte en proteströrelse igång efter att en ung kvinna som anhållits av den så kallade sedlighetspolisen avled. De samhälleliga oroligheterna fortsätter. Myndigheternas beslut att begränsa tillgången till sociala medier och internet ökar osäkerheten och ovetskapen samt försvårar kontakten till omvärlden. Läget håller på att leda till nya sanktioner mot Iran och internationella ställningstaganden om de mänskliga rättigheterna och medborgarfriheten i Iran. Det är väldigt svårt att få en tillförlitlig lägesbild. Den tillspetsade situationen kan också leda till ökad utlänningsfientlighet i Iran. Det kan vara mycket svårt att få konsulär hjälp eftersom det kan ta lång tid att få information om medborgarnas situation eller att komma fram till dem. Iran erkänner inte dubbelt medborgarskap och det kan vara rentav omöjligt för ambassaden att hjälpa personer med dubbelt medborgarskap.

Aktuellt

Situationen i Gaza kan ge upphov till demonstrationer och synas i gatubilden också i Iran. På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Iran finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/irn/forsta-sidan. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Resenärer måste vara uppmärksamma på plötsliga förändringar i landets politiska och ekonomiska klimat och förbereda sig på oroligheter. Det lönar sig att följa det internationella läget och händelserna i Mellanöstern och i Irans grannskap i medierna redan före resan. Val och högtidsdagar ökar risken för demonstrationer. Ambassaden uppmanar alla som ska resa till landet att före resan kontrollera datumen för lokala högtidsdagar.

Iran ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)
Det politiska och samhälleliga läget i Iran är känsligt. Håll dig undan stora folksamlingar, parader och demonstrationer. Det finns en risk för politiska kravaller. Sammandrabbningar mellan medborgare och polisen kan bli våldsamma. Ordningsmaktens verksamhet och tolkning av lagen kan vara egenmäktig. Också utlänningar har blivit godtyckligt häktade. Risken är särskilt stor för iranska personer med dubbelt medborgarskap.

Allmänna nödnummer i Iran:
115 ambulans
125 brandkår
110 polis

Det finns inte nödvändigtvis engelskspråkig personal på dessa nummer.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik alla resor i närheten av gränsen mot Afghanistan, Irak och Pakistan. Gränsen mot Pakistan (i provinserna Sistan-Baluchestan och Kerman öster om staden Bam) är speciellt farligt område. Dessa områden är instabila på grund av bland annat etniska oroligheter, kriminella gäng och kampen mot narkotika. Det regionala säkerhetsläget, till exempel terrororganisationen IS verksamhet i Irak och Syrien, ökar spänningen i gränsregionerna.

I sydöstra Iran har även utlänningar kidnappats. Det finns risk för terrorattacker särskilt i gränsregionerna. Förutom i sydöstra Iran finns det risk för demonstrationer mot regeringen och våldsamheter särskilt i de nordvästra delarna av landet (provinserna Khuzestan, Kurdistan, Kermanshah och Västazarbaijan).

De militära konfrontationerna mellan Armenien och Azerbajdzjan på grund av konflikten om Nagorno-Karabach kan märkas också på den iranska sidan av gränsen. Gränsen mellan Iran och Azerbajdzjan är inte till alla delar tydligt utmärkt.

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott riktade mot enskilda personer är relativt ovanliga. Antalet rån mot utlänningar har ökat lite under den senaste tiden med den totala mängden är fortfarande anspråkslös.

I städer och på vandringsleder där de finns med mycket turister kan det förekomma falska poliser. Om en person påstår att han är polis ska du inte stiga in i hans bil. Ge heller aldrig kontanter till polisen. Du kan vid behov be polisen visa sin polisbricka. Polisen har rätt att be om att få se dina resehandlingar, men har inte rätt att hålla dem. Stölder blir allt vanligare i turistområdena. Det händer nu och då att handväskor och mobiltelefoner stjäls på gatan eller i folkmassor. Rånare på motorcykel kan rycka med sig väskor av utlänningar på turistorterna och i Teheran.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den iranska trafikkulturen är mycket olik den finska. Trafikreglerna tolkas mycket fritt och det är den starkes rätt som gäller på vägarna. Det sker mycket trafikolyckor. På vissa avsnitt är vägarna i mycket dåligt skick. Det är mycket trafikstockningar i de stora städerna. Reservera tillräckligt med tid för alla resor. Luftföroreningarna och bullret från trafiken orsakar problem i Teheran.

Om du råkar ut för en trafikolycka, vänta på att polisen anländer och lämna inte platsen. Utländska bilister måste ha ett internationellt körkort. Risken för olyckor i trafiken ökar när det är mörkt, eftersom många fordon kör utan lyktor på landsvägarna. Också på trottoaren lönar det sig att se upp för motorcyklar och mopeder som försöker undvika trafikstockningarna. Undvik i hela landet att resa nattetid med egen bil. Kollektivtrafiken, till exempel bussar och tåg, är ett tryggare alternativ. Kollektivtrafiken mellan städerna är livlig och relativt pålitlig. Utanför städerna lönar det sig att vara försiktig, särskilt i närheten av militära anläggningar och andra känsliga platser.

De iranska flygbolagens plan är i genomsnitt gamla. Det råder också brist på reservdelar. Under de senaste åren har det skett flera flygolyckor i inrikestrafiken som krävt hundratals offer. Under de senaste åren har det bildats privata flygbolag som flyger med modernare plan. De nya flygbolagen fungerar enligt samma principer som de internationella lågprisflygbolagen.

På grund av konflikter om territorialvatten har västerländska personer som rört sig med båt längs de problematiska kuststräckorna arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff.

Internet och mobilnätet är inte helt pålitliga på grund av bristfällig täckning och myndigheternas ingrepp. Finska mobilabonnemang fungerar varierande. En stor mängd webbplatser är blockerade. Sedan 2018 registrerar myndigheterna mobiltelefoner från utlandet och iranska SIM-kort som används i dessa. Information om de nya reglerna finns på flygplatserna. Det lönar sig att skriva ut viktiga dokument, till exempel biljetter, och inte lita på att de går att få fram i e-posten eller någon annan webbtjänst.

Naturförhållanden

Iran ligger i ett jordbävningsområde. Det förekommer ofta mindre skalv. Det lönar sig att ha med sig ett överlevnadspaket (vatten, mat, nödvändiga mediciner, ficklampa, visselpipa m.m.) med tanke på extrema nödsituationer. Om det inträffar en naturkatastrof ska du alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar. Sandstormar och översvämningar kan tidvis försvåra resor i landet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/irn/forsta-sidan

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Kontrollera före resan vad din försäkring täcker.

Den grundläggande hälsovården fungerar nöjaktigt i Teheran och de andra stora städerna. För turister är det bäst att anlita privata kliniker där det oftast också finns läkare som kan engelska. I de lokala nödcentralerna och sjukhusen finns det inte nödvändigtvis engelskkunnig personal.

Teheran ligger ca 1 100–1 900 meter ovan havsytan. Därtill är luften i Teheran väldigt torr och förorenad. Detta kan den orsaka och förvärra luftvägsproblem. Var noga med hygienen och drick bara vatten på flaska. Det förekommer olika bakterier som kan orsaka mag- och tarmsjukdomar, till exempel salmonella. Under den hetaste tiden på året har det också förekommit fall av kolera i vissa städer (Teheran, Esfahan).
På grund av de internationella sanktionerna mot Iran finns det inte alltid tillgång till alla läkemedel.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Irans styrelsesätt baserar sig på religiöst ledarskap. Sharia tillämpas på flera områden. Alla bör följa islamiska regler angående klädsel: kvinnor bär duk som täcker hår och nacke, en löst sittande kappa som når knäna och kläder som täcker vristerna. Män bör ha långa byxor, under varma årstider får de ha kortärmade T-shirtar. Vid officiella möten ska klädseln vara täckande, slips behövs inte. Under sorgemånaden muharram på hösten ska man klä sig i mörka färger. Exakt när muharram infaller varierar. Många moskéer kräver att kvinnor bär chador. En sådan kan lånas av vaktmästaren på moskén. Det lönar sig att ha med sig egna strumpor om moskén kräver att besökarna tar av sig skorna.
Det är viktigt att följa reglerna som rör umgänget mellan män och kvinnor. Sexuella relationer tillåts bara inom äktenskapet och fritt sällskapande tolereras inte. Hotell utanför Teheran kräver ibland ett vigselintyg om en man och en kvinna ska bo i samma hotellrum. I stora städer kan man se offentliga ömhetsbetygelser mellan personer av olika kön, men officiellt är de fortfarande förbjudna.

Opassande beteende kan få straffrättsliga följder. Utomäktenskapliga relationer och homosexuellt umgänge är brott enligt lagen och man kan dömas till piskrapp eller till och med till döden. Reglerna som baserar sig på lokala moraluppfattningar gäller särskilt på offentliga platser och de gäller även utlänningar. Man kan få en anmärkning för opassande beteende eller klädsel.

Straffen för rusmedels- och osedlighetsbrott är stränga och avviker från västerländska straff. Att importera och dricka alkohol är förbjudet och detsamma gäller innehav och bruk av narkotika. Det utfärdas flera dödsdomar för narkotikabrott varje år.

Var mycket försiktig när du fotograferar. Det är förbjudet att fotografera många byggnader, till exempel ambassader, vissa myndighetsbyggnader, kärnkraftverk, flygplatser och militära anläggningar. Det finns ofta förbudsskyltar. Man kan dömas till stränga straff om man bryter mot fotograferingsförbudet. Det har hänt att utlänningar arresterats för att de fotograferat känsliga platser, men man kan också få problem för att man fotograferar platser och situationer som verkar helt obetydliga och slumpmässiga. Man kan bli arresterad för att fotografera poliser. Inställningen till fotografering varierar, så var försiktig för säkerhets skull. Undvik också att fotografera demonstrationer och folksamlingar. Ambassaden rekommenderar att resenärer undviker att fotografera annat än helt klara turistmål. Flygning med drönare utan tillstånd är förbjudet.

Iran accepterar inte dubbelt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap i Finland och Iran behandlas i Iran som iranska medborgare som omfattas av iranska lagar och seder. Det kan vara svårt eller rentav omöjligt för ambassaden att hjälpa personer med dubbelt medborgarskap i problemsituationer. Om en person med dubbelt medborgarskap arresteras är de lokala myndigheterna inte skyldiga att informera ambassaden om detta.

Under fastemånaden ramadan ska man iaktta islamiska regler och undvika att äta, dricka eller röka på offentliga platser från soluppgången till solnedgången.
Internationella kredit- och bankkort fungerar inte i Iran och det lönar sig att ta med sig tillräckligt med kontanter för hela resan. Man kan växla pengar på flygplatsen, i vissa hotell och växelkontor. Sedan våren 2018 har det funnits en officiell växelkurs och marknadskurs för den iranska rialen.

Inresebestämmelser

Ansök om visum i god tid före din resa. Ytterligare upplysningar får du på Irans ambassad i Helsingfors: https://finland.mfa.gov.ir/en.

Läget på internationellt plan som rör Iran och sanktionerna mot landet kan påverka eller fördröja processen för att ansöka om visum till Förenta staterna efter en resa till Iran.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].