23.3.2022

Iran: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De säkerhetspolitiska läget kan förändras plötsligt och i oförutsebar riktning. Följ myndigheternas anvisningar och nyhetsrapporteringen i medierna. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Val och lokala högtidsdagar ökar risken för demonstrationer. Det kan också inträffa störningar i datanäten under val eller andra evenemang och händelser.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Iran finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/irn/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-iranissa/384951?. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna läget är lugnt och i största delen av landet riktas det ingen fientlighet eller särskilda hot mot utlänningar. Resenärer ska emellertid vara uppmärksamma med tanke på plötsliga förändringar i den politiska och ekonomiska situationen och på eventuella oroligheter. Det lönar sig att följa det internationella läget och händelserna i Mellanöstern och i Irans grannskap i media redan före resan.

Iran ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Den politiska och samhälleliga situationen i Iran är känslig. Håll dig undan stora folksamlingar, parader och demonstrationer. Det finns en risk för politiska kravaller. Sammandrabbningar mellan medborgare och polisen kan bli våldsamma. Var försiktig eftersom också utlänningar kan bli häktade och utsatta för våld i samband med oroligheter. Ordningsmaktens verksamhet och tolkning av lagen kan vara egenmäktig.

Ambassaden rekommenderar att du före resan tar reda på när lokala fest- och helgdagar infaller. Risken för demonstrationer är högre i samband med högtider.

Allmänna nödnummer i Iran:
115 ambulans
125 brandkår
110 polis

Det finns inte nödvändigtvis engelskspråkig personal på dessa nummer.

Särskilda säkerhetsrisker

Undvik alla resor i närheten av gränsen mot Afghanistan, Irak och Pakistan. Gränsen mot Pakistan (i provinserna Sistan-Baluchestan och Kerman öster om staden Bam) är speciellt farligt område. I dessa områden har det förekommit etniska oroligheter och sammandrabbningar mellan kriminella gäng och myndigheter som bekämpar narkotikabrott. Olika terrororganisationers verksamhet i Irak och Syrien ökar spänningen i gränsregionerna.

I sydöstra Iran har utlänningar kidnappats. Terrorattacker är möjliga särskilt i gränsregionerna. Förutom i sydöstra Iran finns det en risk för demonstrationer mot regeringen och våldsamheter särskilt i de nordvästra delarna av landet (provinserna Khuzestan, Kurdistan, Kermanshah och Västazarbaijan).

De militära konfrontationerna mellan Armenien och Azerbajdzjan på grund av konflikten om Nagorno-Karabach kan också återspeglas på den iranska sidan av gränsen. Gränsen mellan Iran och Azerbajdzjan är inte till alla delar tydligt utmärkt.

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott riktade mot enskilda personer är relativt ovanliga. Antalet rån av utlänningar har ökat lite under den senaste tiden med den totala mängden är fortfarande anspråkslös.

I städer och på vandringsleder där de finns med mycket turister (Teheran, Shiraz, Esfahan) kan det förekomma falska poliser. Om en person påstår att han är polis ska du inte stiga in i hans bil. Ge heller aldrig kontakter till polisen. Du kan vid behov be polisen visa sin polisbricka. Polisen har rätt att be om att få se dina resehandlingar, men har inte rätt att hålla dem. Stölder blir allt vanligare i turistområdena. Det händer nu och då att handväskor och mobiltelefoner stjäls på gatan eller i folkmassor. Rånare på motorcykel kan rycka med sig väskor av utlänningar på turistorterna och i Teheran.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den iranska trafikkulturen är mycket olik den finska. Trafikreglerna tolkas mycket fritt och det är den starkes rätt som gäller på vägarna. Det sker mycket trafikolyckor. På vissa avsnitt är vägarna i mycket dåligt skick. Det är mycket trafikstockningar i de stora städerna. Reservera tillräckligt med tid för alla resor. Luftföroreningarna och bullret från trafiken orsakar problem i Teheran.

Om du råkar ut för en trafikolycka, vänta på att polisen anländer och lämna inte platsen. Utländska bilister måste ha ett internationellt körkort. Risken för olyckor i trafiken ökar när det är mörkt, eftersom många fordon kör utan lyktor på landsvägarna. Också på trottoaren lönar det sig att se upp för motorcyklar och mopeder som försöker undvika trafikstockningar. Undvik att resa nattetid med egen bil i hela landet. Kollektivtrafiken, såsom bussar och tåg, är ett tryggare alternativ. Kollektivtrafiken mellan städerna är livlig och relativt pålitlig. Utanför städerna lönar det sig att vara försiktig, särskilt i närheten av militära anläggningar och andra känsliga platser.

De iranska flygbolagens plan är i genomsnitt gamla. Det råder också brist på reservdelar. Under de senaste åren har det skett flera flygolyckor i inrikestrafiken som krävt hundratals offer. Under de senaste åren har det bildats privata flygbolag som flyger med modernare plan. De nya flygbolagen fungerar enligt samma principer som de internationella lågprisflygbolagen.

På vissa kuststräckor, som är problematiska på grund av konflikter om territorialvatten, har västerländska personer som rört sig med båt arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff.

Internet och mobilnätet är inte helt pålitliga på grund av bristfällig täckning och myndigheternas ingrepp. Finska mobilabonnemang fungerar varierande. En stor mängd webbplatser är blockerade. Mobiltelefoner från utlandet och iranska SIM-kort som används i dessa har registrerats sedan 2018. Information om de nya reglerna finns på flygplatserna. Det lönar sig att skriva ut viktiga dokument, till exempel biljetter, på papper och inte lita på att de går att få fram i e-posten eller någon annan webbtjänst.

Naturförhållanden

Iran ligger i ett jordbävningsområde. Det förekommer ofta mindre skalv. Det lönar sig att ha med sig ett överlevnadspaket (vatten, mat, nödvändiga mediciner, ficklampa, visselpipa m.m.) med tanke på extrema nödsituationer. Om det inträffar en naturkatastrof ska du alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar. Sandstormar och översvämningar kan tidvis försvåra resor i landet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/irn/forsta-sidan

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Kontrollera före resan vad din försäkring täcker.

Den grundläggande hälsovården fungerar nöjaktigt i Teheran och de andra stora städerna. För turister är det bäst att anlita privata kliniker där det oftast också finns läkare som kan engelska. I de lokala nödcentralerna och sjukhusen finns det inte nödvändigtvis engelskkunnig personal.

Teheran ligger ca 1 100–1 900 meter ovan havsytan. Därtill är luften i Teheran väldigt torr och förorenad. Detta kan den orsaka och förvärra luftvägsproblem. Var noga med hygienen och drick bara vatten på flaska. Det förekommer olika bakterier som kan orsaka mag- och tarmsjukdomar, till exempel salmonella. Under den hetaste tiden på året har det också förekommit fall av kolera i vissa städer (Teheran, Esfahan).

På grund av de internationella sanktionerna mot Iran finns det inte alltid tillgång till alla mediciner.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Irans styrelsesätt baserar sig på religiöst ledarskap och tillämpar inom flera områden sharialag. Alla bör följa islamiska regler angående klädsel: kvinnor bär duk som täcker hår och nacke, en löst sittande kappa som når knäna och kläder som täcker vristerna. Män bör ha långa byxor, under varma årstider får de ha kortärmade T-shirtar. Vid officiella möten ska klädseln vara täckande, slips behövs inte. Under sorgemånaden muharram på hösten ska man klä sig i mörka färger. Exakt när muharram infaller varierar. Många moskéer kräver att kvinnor bär chador. En sådan kan lånas av vaktmästaren på moskén. Det lönar sig att ha med sig egna strumpor om moskén kräver att besökarna tar av sig skorna.

Man ska följa de regler som rör umgänget mellan män och kvinnor. Sexuella relationer tillåts bara inom äktenskapet och fritt sällskapande tolereras inte. Hotell utanför Teheran kräver ibland ett vigselintyg om en man och en kvinna ska bo i samma hotellrum. I stora städer kan man se offentliga ömhetsbetygelser mellan personer av olika kön, men officiellt är de fortfarande förbjudna.

Opassande beteende kan få straffrättsliga följder. Utomäktenskapliga relationer och homosexuellt umgänge är brott enligt lagen och man kan dömas till piskrapp eller till och med till döden. Regler som följer de lokala moraluppfattningarna gäller särskilt på offentliga platser. Reglerna gäller även utlänningar, som kan få en anmärkning för opassande beteende eller klädsel.

Straffen för rusmedels- och osedlighetsbrott är stränga och avviker från västerländska straff. Att importera och dricka alkohol är förbjudet och detsamma gäller innehav och bruk av rusmedel. Det utfärdas flera dödsdomar för rusmedelsbrott varje år.

Var särskilt försiktig när du fotograferar. Det är förbjudet att fotografera många byggnader, till exempel ambassader, vissa myndighetsbyggnader, kärnkraftverk, flygplatser och militära anläggningar. Det finns ofta förbudsskyltar. Man kan få stränga straff om man bryter mot fotograferingsförbudet. Det har hänt att utlänningar arresterats för att de fotograferat känsliga platser, men man kan också få problem för att man fotograferar platser och situationer som verkar helt obetydliga och slumpmässiga. Man kan bli arresterad för att fotografera poliser. Inställningen till fotografering varierar, så var försiktig för säkerhets skull. Undvik också att fotografera demonstrationer och folksamlingar. Ambassaden rekommenderar att resenärer undviker att fotografera annat än tydliga turistmål. Olovlig flygning med drönare är förbjudet.

Iran accepterar inte dubbelt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap i Finland och Iran behandlas i Iran som iranska medborgare som omfattas av iranska lagar och seder. Det kan vara svårt eller rentav omöjligt för ambassaden att hjälpa personer med dubbelt medborgarskap i problemsituationer. Om en person med dubbelt medborgarskap arresteras är de lokala myndigheterna inte skyldiga att informera ambassaden om detta.

Under fastemånaden ramadan ska man iaktta islamiska regler och undvika att äta, dricka eller röka på offentliga platser från soluppgången till solnedgången.

Internationella kredit- och bankkort fungerar inte i Iran och det lönar sig att ta med sig tillräckligt med kontanter för hela resan. Man kan växla pengar på flygplatsen, i vissa hotell och växelkontor. Sedan våren 2018 har det funnits en officiell växelkurs och marknadskurs för den iranska rialen.

Ansök om visum i god tid före din resa.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan resereserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ansök om visum i god tid före din resa.
Ytterligare upplysningar får du på Irans ambassad i Helsingfors https://finland.mfa.gov.ir/en(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].