Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Intian suhteet ovat erinomaiset. Suomi ja vuonna 1947 itsenäistynyt Intia solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1949. Maiden välinen tiivistyvä poliittinen ja taloudellinen yhteistyö on näkynyt viime vuosina kasvavina yhteistyöaloitteina ja aktiivisena vierailuvaihtona.
Suomen valtiojohdon Intia-vierailuilla on pääsääntöisesti ollut mukana laajoja valtuuskuntia, jotka ovat merkittävästi tukeneet yhteistyötä kaupan, talouden, tieteen ja innovaation saralla. Tuoreimpina vierailuina mainittakoon Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin vierailu Suomeen syksyllä 2019, ja tätä seuranneet ulkoministeri Pekka Haaviston ja työministeri Timo Harakan vierailut Intiaan loppuvuodesta 2019. Vuoden 2020 alussa puolestaan Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vieraili Intiassa.
Suomen ja Intian välillä on identifioitu erityisen lupaavia yhteistyöaloja ja, minkä kautta vauhditetaan yritysten, viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistoimintaa eri sektoreilla. Tuoreimpina esimerkkeinä ovat yhteistyöaloitteet mm. ammatillisen koulutuksen, kyberturvallisuuden, avaruuden, ympäristön, matkailun ja digitalisaation aloilla. Yhä useampi intialainen turisti löytää tiensä Suomeen, ja intialaiset erityisosaajat muodostavat merkittävän osan Suomen kansainvälisistä osaajista etenkin tieto- ja viestintäteknologian saralla.
Intia on Suomelle tärkeä kumppani myös kansainvälisesti – puolustaahan maailman suurin demokratia Suomen tavoin sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, ja on globaalisti avainasemassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.
Intia on tärkeä kumppani myös Euroopan unionille. EU julkaisi tuoreimman Intia-suhteita koskevan strategiansa vuonna 2018. Strategisen kumppanuuden keskiössä ovat kansainväliset, alueelliset ja turvallisuutta koskevat teemat, kauppa- ja taloussuhteet, kestävä kehitys ja modernisaatio, tiede- ja innovaatioyhteistyö sekä ihmisten väliset yhteydet ml. opiskelijavaihto, sekä asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskuntien välinen yhteistyö. Lisää EU-Intia-suhteista (englanniksi): https://eeas.europa.eu/delegations/india/670/india-and-eu_en

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Intian kaupallis-taloudelliset suhteet nojaavat perinteisten vahvuusalojen varaan: paperin, koneiden ja laitteiden sekä lisäksi teollisuuden palveluiden vienti Suomesta Intiaan; suomalaisyritysten paikan päällä tapahtuva tuotanto Intian markkinoille erityisesti telekommunikaation, energia-, rakennus- ja raskaan teollisuuden parissa; sekä asiantuntijapalvelut ja R&D –toiminta varsinkin yritysten digitaalisten ratkaisujen osalta. Intian vienti Suomeen painottuu vastaavasti lääketeollisuuden, kemian sektorin sekä tekstiilialan tuotteisiin. Lisäksi palveluilla – erityisesti ICT- ja digitaalisten ratkaisujen osalta – on merkittävä rooli Intian Suomen-viennissä.
Maiden välinen suora kokonaiskauppavaihto liikkuu noin 1,5-2 miljardin euron vuositasolla, josta puolet on tavarakauppaa ja toinen puoli palveluita. Kauppatase on Suomelle hieman ylijäämäistä erityisesti tavaroiden osalta, mutta tämän lisäksi on syytä huomioida mittava määrä suomalaisyritysten tuotantoa suoraan Intiassa, joka ei em. tilastossa sellaisenaan näy: televerkkoja, voimalaitosteknologiaa, hissejä, maanrakennus- ja kaivoteollisuudet laitteita sekä myös digitaalisia ratkaisuja, joita suomalaisyritykset valmistavat ja kehittävät suoraan paikan päällä osana globaalia tuotantoketjuaan.
Intiassa on pysyvästi läsnä aktiivista liiketoimintaa harjoittaen noin 30-40 suomalaista yritystä, jotka edustavat pääosin suuria pörssiyhtiöitä tai suurimpia perheyrityksiä. Lisäksi useat kymmenet muut yritykset käyvät kauppaa tai toimivat Intiassa pienimuotoisemmin siten, että suomalaisyritysten kokonaismäärä Intia-kaupan suhteen on noin sata. PK- ja start up -yrityksiä ei maassa vielä tässä vaiheessa laajasti toimi, mutta avauksia on nähty, ja lisää on odotettavissa erityisesti digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvien yritysten kohdalla. Intialaisyrityksiä on pysyvästi Suomessa kourallinen edustaen lähinnä ulkoistettujen IT-palveluiden tarjoajia. Lisäksi intialaiset IT-asiantuntijat muodostavat suurimman lyhytaikaisesti Suomessa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmän. Palvelukaupan merkityksen odotetaan edelleen kasvavan jatkossakin molempiin suuntiin digi-ratkaisujen lisäksi myös suunnittelu- ja huoltotyössä.