Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomen ja Intian suhteet ovat erinomaiset. Suomi ja vuonna 1947 itsenäistynyt Intia solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1949. Maiden välinen tiivistyvä poliittinen ja taloudellinen yhteistyö on näkynyt viime vuosina yhteistyöaloitteina ja aktiivisena vierailuvaihtona.
Suomen valtiojohdon Intian-vierailut ovat merkittävästi tukeneet yhteistyötä kaupan, talouden, tieteen ja innovaatioiden saralla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Intiassa keväällä 2022, ja Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankarin vieraili Suomessa vuonna 2019. Ulkoministeri Pekka Haavisto sekä työministeri Timo Harakka vierailivat samana vuonna (2019) Intiassa. Suomen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vieraili Intiassa vuonna 2020.
Suomen ja Intian välillä on useita lupaavia toimialoja, joilla yhteistyö on viime aikoina lisääntynyt. Tärkeimpiä esimerkkejä ovat pääministerien kokouksessa keväällä 2021 perustetut digitalisaatiota ja kestävää kehitystä koskevat kumppanuudet sekä aiempaa tiiviimpi yhteistyö tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen aloilla. Myös yhä useampi intialainen turisti vierailee Suomessa, ja intialaiset erityisosaajat muodostavat merkittävän osan Suomen kansainvälisistä osaajista etenkin tieto- ja viestintäteknologian yrityksissä.
Intia on Suomelle tärkeä kumppani myös kansainvälisesti. Intia on maailman suurin demokratia ja Suomen tavoin se kannattaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää. Intia on globaalisti avainasemassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.
Intia on yhä tärkeämpi kumppani myös Euroopan unionille. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Intiassa huhtikuussa 2022. EU:n ja Intian huippukokous järjestettiin edellisen kerran toukokuussa 2021 ja EU julkaisi viimeisimmän Intia-suhteita koskevan strategiansa vuonna 2018.
Strategisen kumppanuuden keskiössä ovat kansainväliset, alueelliset ja turvallisuutta koskevat teemat, kauppa- ja taloussuhteet, kestävä kehitys, tiede- ja innovaatioyhteistyö sekä ihmisten väliset yhteydet kuten opiskelijavaihto, sekä asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskuntien välinen yhteistyö. Lisää EU-Intia-suhteista (englanniksi): https://eeas.europa.eu/delegations/india/670/india-and-eu_en(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Intian kaupallis-taloudelliset suhteet nojaavat perinteisten vahvuusalojen varaan: paperin, koneiden ja laitteiden sekä lisäksi teollisuuden palveluiden vientiin Suomesta Intiaan. Tärkeässä roolissa on suomalaisyritysten paikan päällä tapahtuva tuotanto Intian markkinoille erityisesti telekommunikaation, energia-, rakennus- ja raskaan teollisuuden aloilla, sekä asiantuntijapalvelut ja T&K-toiminta varsinkin yritysten digitaalisten ratkaisujen osalta. Intian vienti Suomeen painottuu lääketeollisuuden, kemianteollisuuden sekä tekstiilialan tuotteisiin. Lisäksi palveluilla, erityisesti ICT- ja digitaalisten ratkaisujen osalta, on merkittävä rooli Intian Suomen-viennissä.
Maiden välinen suora kokonaiskauppavaihto liikkuu noin 1,5-2 miljardin euron vuositasolla, josta puolet on tavarakauppaa ja toinen puoli palveluita. Kauppatase on Suomelle hieman ylijäämäistä erityisesti tavaroiden osalta, mutta tämän lisäksi on syytä huomioida mittava määrä suomalaisyritysten tuotantoa suoraan Intiassa, joka ei em. tilastossa sellaisenaan näy: televerkkoja, voimalaitosteknologiaa, hissejä, maanrakennus- ja kaivoteollisuudet laitteita sekä myös digitaalisia ratkaisuja, joita suomalaisyritykset valmistavat ja kehittävät suoraan paikan päällä osana globaalia tuotantoketjuaan.
Intiassa on pysyvästi läsnä aktiivista liiketoimintaa harjoittaen noin 30-40 suomalaista yritystä, jotka edustavat pääosin suuria pörssiyhtiöitä tai suurimpia perheyrityksiä. Lisäksi useat kymmenet muut yritykset käyvät kauppaa tai toimivat Intiassa pienimuotoisemmin siten, että suomalaisyritysten kokonaismäärä Intia-kaupan suhteen on noin sata. PK- ja start up -yrityksiä ei maassa vielä tässä vaiheessa laajasti toimi, mutta avauksia on nähty, ja lisää on odotettavissa erityisesti digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvien yritysten kohdalla. Intialaisyrityksiä on pysyvästi Suomessa kourallinen edustaen lähinnä ulkoistettujen IT-palveluiden tarjoajia. Lisäksi intialaiset IT-asiantuntijat muodostavat suurimman lyhytaikaisesti Suomessa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmän. Palvelukaupan merkityksen odotetaan edelleen kasvavan jatkossakin molempiin suuntiin digi-ratkaisujen lisäksi myös suunnittelu- ja huoltotyössä.