Asiakirjan varmentaminen apostille-todistuksella

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät yleissopimuksen verkkosivulta

Laillistettavat asiakirjat tulee laillistaa ensin sen maan ulkoministeriössä, jossa asiakirja on myönnetty. Tämän jälkeen laillistetut asiakirjat tulee toimittaa Suomen suurlähetystöön New Delhissä tai VFS:lle, jos laillistus koskee oleskelulupahakemuksen liitteenä olevaa asiakirjaa.

Toimita Suomen suurlähetystöön seuraavat laillistetut asiakirjat:

  1. alkuperäinen asiakirja (alkuperäiskielellä)
  2. alkuperäinen oikeaksi todistettu jäljennös
  3. alkuperäinen virallinen käännös (englanti, suomi tai ruotsi) 

Suomen suurlähetystö laillistaa ainoastaan Sri Lankan ja Bangladeshin asiakirjoja. Suomen suurlähetystö Kabulissa laillistaa Afganistanissa myönnetyt asiakirjat.

Intialaisissa asiakirjoissa tulee olla apostille-leima tai todistus, jonka antaa Intian ulkoministeriö.