10.7.2020

Intia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Terrorismin uhka on korkea koko maassa. Vältä väkijoukkoja ja noudata tarkkaavaisuutta suurissa kaupungeissa.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa.

THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt aiheuttavat viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Intia on muuttanut maahantulosäännöksiä estääkseen koronaviruksen leviämisen ja asettanut rajoituksia maahantuloon esimerkiksi lähtömaan, kansalaisuuden tai reitityksen perusteella.

Intian paikallisviranomaisten tiedotteita ja matkustusrajoituksia voi seurata alla olevista linkeistä: https://www.mohfw.gov.in/
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19

Suomen suurlähetystö Intiassa seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa muutoksista sosiaalisen median kautta: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyNewDelhi

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille http://matkustusilmoitus.fi

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Koillis-Intian Assamin ja Tripuran osavaltioissa on puhjennut väkivaltaisuuksia, joita viranomaiset ja turvallisuusjoukot ovat tukahduttaneet kovin ottein. Matkustamista näille alueille ei suositella.

Poikkeustila Jammu-Kashmirissa jatkuu. Sinne matkustamiseen vaaditaan erikoislupa eikä sitä kireän tilanteen takia muutenkaan voida suositella.

Kaikkia Intiaan matkaavia kehotetaan seuraamaan uutisia, viranomaisten ja matkanjärjestäjien tiedotteita. Yleisesti ottaen muuten Intiassa voi matkustaa melko turvallisesti.

Matkustamista myös Pakistanin vastaisen rajan tuntumassa maan pohjois- ja länsiosissa on hyvä välttää.
Eräissä muissa osavaltioissa (erityisesti Andhra Pradesh, Jharkhand, Orissa, Chattisgarh, Bihar, Länsi-Bengal) tapahtuu ajoittain naxaliittien (maolaiskapinallisten) iskuja.

Intian yleinen hätänumero on 112.

Erityiset turvallisuusriskit

Intiassa joillekin alueille kuten Sikkim, Arunachal Pradesh sekä Andamanin ja Nicobarin saaret matkustamiseen tarvitaan viranomaisten erityislupa. Lisätietoa: http://www.boi.gov.in/.

Rikollisuus

Junilla matkustavien on hyvä lisätä matkavarustuksiinsa lukollinen ketju, jolla voi sitoa matkatavarat yön ajaksi sänkyyn. Arvotavarat on syytä pitää koko ajan hyvässä tallessa. Ryöstöjä tapahtuu silloin tällöin sekä junissa että rautatieasemilla. Rautatieasemien ympäristössä liikkuu usein kyseenalaisia matkailupalveluita tarjoavia henkilöitä. Matkavaraukset suositellaan tehtäväksi hotellin tai luotettavan matkatoimiston kautta.

Naisiin, myös ulkomaalaisiin, kohdistuvat ahdistelutapaukset ja väkivallanteot ovat viime aikoina lisääntyneet sekä suurkaupungeissa että turistikohteissa eri puolilla maata. Naisten on hyvä noudattaa tarkkaavaisuutta liikkuessaan yksin erityisesti pimeän aikaan ja syrjäisillä seuduilla, sekä julkisia kulkuneuvoja ja autoriksoja käytettäessä.

Passin katoamisesta/passivarkaudesta tulee tehdä katoamisilmoitus poliisille tapahtumapaikkakunnalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Intian maantieliikenne on vasemmanpuoleista. Tärkeimmät tieyhteydet (national highways) suurten kaupunkien välillä soveltuvat automatkailuun, vaikka tiet ovat usein kapeita ja huonokuntoisia. Välimatkat kaupunkien välillä ovat pitkiä. Matkustaminen omalla autolla tai vuokra-autolla on varsin raskasta ja vaarallistakin. Liikennesääntöjä ei juuri noudateta, etuajo-oikeus määräytyy ajoneuvon koon mukaan. Liikenteen seassa kulkee niin huonokuntoisia ajoneuvoja, eläimiä kuin tienvarsien asukkaitakin. Yöllä ajaminen ei ole suositeltavaa.

Junalla matkustaminen on turvallisempaa kuin autolla matkustaminen, joskin junaonnettomuuksia ja -ryöstöjä tapahtuu aina silloin tällöin. Vaikka takseissa on monin paikoin käytössä mittarit, ei niiden toimivuuteen aina voi luottaa. Usein matkan hinnasta kannattaa sopia etukäteen.

Luonnonolot

Ilmasto-oloissa on maan koon vuoksi suuria eroavaisuuksia - ne vaihtelevat Himalajan vuoristo-olosuhteista Rajasthanin aavikoihin ja Etelä-Intian troopiikkiin. Kesällä voi esiintyä ankaraa kuivuutta; monsuuniaikana puolestaan rankkoja sateita ja suurtulvia, erityisesti maan kaakkois- ja länsiosissa. Trooppiset sykloonit aiheuttavat ajoittain tuhoja rannikkoseuduilla. Intia kuuluu pääosin maanjäristysalueeseen.

Lisätietoja India Meterological department, http://www.imd.gov.in/

Indian National Institute of Disaster Management:
http://nidm.gov.in/default.asp

Terveys

Veden ja elintarvikkeiden välityksellä tarttuvista taudeista yleisimpiä ovat A-hepatiitti (viruksen aiheuttama maksatulehdus) ja erilaiset vatsataudit. Tavallisimmin äkillisen ripulin aiheuttaa kolibakteeri tai virus. Alkueläinten (ameeba ja giardia) aiheuttamat vatsavaivat ovat tavallisia. Muita mainittavia sairauksia ovat B-hepatiitti (veren ja sukupuolisen kanssakäymisen kautta tarttuva maksatulehdus) ja HIV/AIDS, joiden kummankin kohdalla tartunnan saaneiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Aivokalvontulehdukset ovat myös yleisiä.

Eläinten puremiin on syytä suhtautua vakavasti, koska vesikauhua esiintyy runsaasti. Tuberkuloosi on myös Intiassa kasvava ongelma. Monsuunikaudella hyttysten pistoilta on syytä suojautua hyttyskarkotteiden ja oikean pukeutumisen avulla myös dengue- ja chikungunya-tapausten estämiseksi. Hygienia on ehdottomasti tärkein sairauksia ennaltaehkäisevä varotoimenpide. Tämä koskee niin vettä, ravintoa kuin käsien pesuakin.

Lääkkeitä ei myydä paketeissa, eikä mukana ole ohjeita annostuksista. Myynnissä on runsaasti lääkejäljennöksiä, joiden käyttö voi olla vaarallista.

Pääkaupunki Delhiä pidetään aiheellisesti yhtenä maailman saastuneimmista kaupungeista, ja myös monissa muissa suurkaupungeissa ilmanlaatu on huono. Ilmansaasteet kuormittavat sydäntä ja hengityselimiä. Lisäksi ne voivat aiheuttaa muun muassa limakalvoärsytystä sekä iho- ja silmäoireita.

Intialaisten julkisten sairaaloiden hygieniataso ei vastaa suomalaista ja yksityissairaaloissa hoito on erittäin kallista ilman vakuutusta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Intiassa on hyvä pukeutua konservatiivisesti. Goan kaltaisissa länsituristien kansoittamissa paikoissa pukeutumiskoodi tosin on vapaampi. Naisilla shortsit, lyhyet hameet ja niukat topit voivat herättää ei-toivottua huomiota ja johtaa ongelmatilanteisiin. Myöskään miehet eivät Intiassa käytä shortseja. Länsimaalaistyylinen, vapaamielinen käytös voi herättää pahennusta.

Uskonnollisiin paikkoihin mentäessä jalkineet on jätettävä ulkopuolelle säilytykseen. Uskontokunnasta riippuen myös pää on peitettävä päähineellä tai huivilla. Jainalaistemppeleihin ei saa viedä mukanaan mitään eläinkunnan tuotteita (esimerkiksi nahka-asusteita). Uskonto on keskeisellä sijalla intialaisten elämässä. Ulkomaalaisen onkin tärkeä ymmärtää tämä ja suhtautua uskonnollisiin asioihin hienovaraisesti ja kunnioituksella.

Intiassa langetetaan pitkiä vankilatuomioita pientenkin huumausainemäärien hallussapidosta. Viime aikoina on ollut liikkeellä hyvin vaarallisia huumeita, joiden käytöstä on aiheutunut poikkeuksellisen vakavia seurauksia.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

New Delhin -suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].