Valmiussuunnittelu, Indonesia, Jakartan-suurlähetystö

Valmiussuunnittelu, Indonesia, Jakartan-suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

 • rajoita liikkumista kodin ja työpaikan, koulun tms ulkopuolella
 • seuraa tiedostusvälineitä ja noudata Indonesian viranomaisten tai edustuston antamia ohjeita
 • kokoa evakoreppu, joka sisältää mm. tarvittavat lääkkeet, vettä, henkilöpaperit ja niiden kopiot, hygieniatarvikkeita ym.
 • huolehdi että sinulla on tarpeeksi tarvittavia lääkkeitä
 • täydennä varmuusvarastoasi
 • varaa vettä peseytymistä varten esim. pesuvateihin, kylpyammeeseen ym.
 • siirrä omaisuuttasi suojaan ja tarkista asuntosi turvallisuusjärjestelyjen toimivuus
 • mikäli mahdollista, lähetä perheenjäseniäsi pois kriisialueelta
 • poistu itse kriisialueelta, mikäli läsnäolosi ei ole välttämätöntä työtehtäviesi tai muiden syiden vuoksi
 • ilmoita kriisialueelta poistumisestasi ja muista mahdollisista matkoistasi

Tehostettu valmius II “siirry kokoontumispaikkaan”

Tehostetun valmiuden aikana on syytä välttää tarpeetonta ulkona liikkumista. Kokoontumispaikkaan tulee hakeutua vain Indonesian viranomaisten, suurlähetystön tai turvallisuusyhdyshenkilön antamien ohjeiden perusteella. Jakartassa kokoontumispaikkoina voivat toimia Indonesian viranomaisten mahdollisesti osoittama kokoontumispaikka, suurlähetystö tai Suurlähetystön ilmoittama kokoontumispaikka kriisin laajuudesta ja sijainnista riippuen.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Evakuointi tulee toteuttaa vain, jos se on teknisesti mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää riskiä verrattuna paikalla pysymiseen. Valmiussuunnittelussa on syytä edeltäkäsin hahmotella vaihtoehtoisia toimintamalleja, kerätä yhteystietoja, suunnitella työnjakoa jne. Henkilö voidaan evakuoida tai kotiuttaa vain hänen omalla suostumuksellaan. Pohjoismaat ja EU-maat neuvottelevat pääsääntöisesti ennen evakuointipäätöksen tekoa sekä paikallis- että ministeriötasolla. Yhteistyömahdollisuudet on syytä selvittää näiden edustustojen kanssa tilannekohtaisesti. Evakuoinnista päättää ulkoministeriö ministeriön ja edustuston välisten neuvottelujen ja tilannearvioiden pohjalta. Tilanteen niin edellyttäessä (esim. turvallisuustilanteen nopea ja jyrkkä huononeminen tai viestiyhteyksien katkeaminen) edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa saattaa joutua tekemään evakuointipäätöksen itsenäisestikin. Edustuston avustamisvelvollisuus rajoittuu sen tosiasiallisiin toimintamahdollisuuksiin. Kriisitilanteissakin toimitaan yleensä toisen valtion suvereenilla alueella. Vieraan valtion alueella oleskelevat henkilöt ovat tämän valtion oikeudellisen ja hallinnollisen toimeenpanovallan alaisia ja heidän tulee noudattaa maan lakeja, määräyksiä ja viranomaisohjeita. Evakuoinnin yhteydessä edustusto voi järjestää kuljetuksia, odotustilan evakuointia varten tai avustaa muilla mahdollisilla tavoilla.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Jos kriisi on selkeän alueellinen, turvallinen paikka voi löytyä siirtymällä maan sisäisesti. Indonesian lähimmät naapurimaat ovat Singapore ja Malesia.

Evakuointi muualle (esim. Suomeen)

Mikäli kriisin arvellaan jatkuvan pitkään, voidaan väliaikaisesti siirtyä muuhun maahan. Jakartasta on useita suoria lentoja Eurooppaan tai mahdollisuus lentää Singaporen tai Hong Kongin kautta Finnairin lennoilla Suomeen.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.