Avioliitosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos avioidut ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Selvitä ulkomaisen viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä. Suomalaisen esteettömyystodistuksen voit tilata monikielisenä oman kotipaikkakuntasi Digi- ja väestötietovirastosta. Ulkomailla käytettävä asiakirja on myös laillistettava.

Joillakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä olevilla papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisätietoja löydät kirkon verkkosivuilta.

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lähetä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon

Lähetä ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen vihkitodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan vihkitodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Lomake

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (täytettävä pdf)

Indonesia

Jotta Suomen edustusto voi laillistaa asiakirjan, tulee sen ensin olla laillistettu Indonesian oikeusministeriön ja ulkoministeriön toimesta. Laillistuksesta peritään edustustossa notaaritoimituksen maksu. Alkuperäiset todistukset palautuvat maistraatista edustustoon noin 1-2kk:n kuluessa. Mikäli asiakas haluaa mieluummin lähettää todistuksen kopiot maistraattiin, tulee niiden olla myös asianmukaisesti laillistettuja. Kopioita ei palauteta.

Suurlähetystöstä saatava lomake ulkomailla tapahtuneesta parisuhteen rekisteröinnistä palautetaan täytettynä suurlähetystöön, mukaan on liitettävä kopiot aviopuolisoiden passista sekä englanniksi käännetty ja laillistettu avioliittotodistus. Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Maksuasetuksen 2 § 2 kohdan mukaan suorite on maksuton silloin kun se koskee yksittäisten henkilöiden väestötietojärjestelmään ilmoitettavia tietoja.