Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Förfrågningar om ämbetsbevis

I Hongkong går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 107 Kb)

Den lokala registreringsmyndigheten i Hongkong är Hong Kong Immigration (migrationsverket i Hongkong), som registerar födelser, äktenskap och dödsfall. Du kan beställa bevisen själv direkt från Hong Kong Immigration. Blanketter och instruktioner finns på webbplatsen Hong Kong Immigration(Länk till en annan webbplats.).
 

Adressuppgifter

I Hongkong finns det inget centralregister för addresser. Man kan söka addressuppgifter på internet, till exempel på Whitepages(Länk till en annan webbplats.) webbplatsen, en allmän address- och personsöktjänst. Ju mer information om personen och adressen det finns, desto bättre och pålitligare kommer sökresultatet vara. Tjänsten förutsätter registrering och de flesta sökfunktioner är avgiftsbelagd.

Du kan kolla rättstavning av addresser och postnummer i Hongkong på Hong Kong Post (Länk till en annan webbplats.)webbplatsen.

 

Ansökningar om straffregister i Hongkong

Om du behöver ett straffregisterutdrag (Certificate of No Criminal Conviction) från Hong Kong, till exempel för en arbetsgivare i Finland, måste du kontakta Hong Kong polisen. Instruktioner hur man ansökar ett straffregisterutdrag i Hongkong finns på Hong Kong polisens(Länk till en annan webbplats.) webbplatsen.

Du behöver ett stödbrev från Finlands generalkonsulat för att ansöka om utdraget från Hongkong polisen. Kom personligen till generalkonsulatet (tidbeställning är obligatorisk) och ta med ditt giltiga pass. Brevet är en notariebevisning och avgiftsbelagd. Hong Kong polisen tillställer endast till generalkonsulatet det färdiga straffregisterutdraget och du kan hämta det eller befullmäktiga en annan person att hämta det.


Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland.(Länk till en annan webbplats.)

 

 

Ambassaderna sköter om adress- och ämbetsvisrelaterade förfrågningar endast av särskilda skäl från och med början av maj 2019. Ett exempel på en sådan situation är då ett lands myndighet inte ger ut information till andra än diplomatiska beskickningar.